Бърнаут възстановяване

Професионалното изгаряне е специфична форма на негативни последици от преживения стрес на работното място. То е свързано с професионалната активност и засяга предимно професиите, в които основната често от дейността представлява работата с хора. Поради широката му разпространеност и сериозни негативни последствия, както за индивидите, така и за организациите бърнаутът е предмет на фокус от съвременното ни общество .

Възстановителна терапия

За да бъде ефективна една терапия за възстановяване е необходимо да се спазят следните елементи:

Избор на терапевт и терапия

  • Доверие: установяването на връзка на доверие, е задължителна между Вас и Вашия терапевт
  • Богат професионален (корпоративен) опит : ако Вашият терапевт има опитност от близка до сферата, в която Вие работите, то той/тя ще може лесно да се постави на Вашето място за да изследва стресорите на които сте подложени. Добрият терапевт използва своя житейски и професионален опит за да въздейства ефективно.
  • Избор на терапия: Всеки терапевт работи с различни похвати за да въздейства на вашето емоционално състояние. Едни от тези резултати дават ефект ( твърди се, че не е дълготраен), за кратко време, други постигат коренна промяна. Попитайте избраният от Вас терапевт, какви точно похвати използва и какво да очаквате.

Психофизиолог

  • Кортизол: Бърнаута е вътрешна „самотерапия“ на Вашия организъм. Характеризира се с повишени нива на хормона „кортизол“ , който оказва влияние върху биохимията на Вашия мозък. Електрическата активност се променя. Посещавайки психофизиолог, Вие ще разберете връзката между мозък-тяло. Заедно ще изследвате дефицити на витамини и минерали.
  • Неинвазивна мозъчна терапия: Вашия психофизиолог може да Ви препоръча за по-бързи резултати използването на различни технологични методи за въздействие върху мозъчната електроактивност т.е. мозъчните вълни.

Посещение при лекар

  • Възможни физиологични проблеми: Вие може да изследвате повишените нива на Вашия коритизол, чрез лабораторни изследвания – кръв сутрин на гладно. Появата на висока концентрация на хормона „кортизол“ означава, че Вашето тяло е преминало през високи нива на хормона „адреналин“, който от своя страна е нанесъл функционални вреди. Добре би било да се консултирате с лекар за възможни физиологични проблеми, които влияят на емоционалното възприятие на света.

План за възстановяване

Силвия успешно прилага Интегративна терапия за терапия на бърнаут. 

Нашит екип от специалисти успешно прилага следния модел и спазва план за терапия на бърнаут състояние:

1.Оценка на текущата ситуация – модел на баланса от позитивната психотерапия

  • Бърнаут тест за скриниг на състоянието
  • Определяне на фиксациите

2.Основни стресори и тяхното влияние върху тяло, мисъл, поведение, емоция. Основни конфликти и проблеми в работата.

3.Личностно възприятие- оптимистична, песимистична структура, модели на поведение и социален натиск.

4.Личностна ценностна система – Кой съм в същност

5.Съпоставка на личностната ценностна система и тази на конкретната среда. Управление на емоциите.

6.Моят идеал и начина за достигането му – (моята житейска цел и моите приоритети)

7.Поставяне на граници.

8.Модел за управление на стреса. Възстановяване на баланса работа-личен живот.

9.Как достигнах до бърнаут – 12-те нива на Фрьоденбергер и Норт

10. Моят индивидуален план за развитие.