Димитър Генов

Димитър Генов

  • Бизнес консултант
  • Организационен психолог
  • Когнитивно поведенчески психолог
  • Лектор, обучител и фасилитатор
5/5

Психолог, експерт човешки ресурси  и обучител с над 15 годишен опит в провеждането на корпоративни обучения. Магистър по управление на човешките ресурси, трудова, организационна и приложна психология. Моят научен и професионален интерес е свързан с личността, личностните и организационните характеристики на ангажираността и бърнаут синдрома, self-efficacy и връзката им с мотивацията, субективното щастие,  производителността и удовлетвореността от труда.

Участвал съм в разработването и изпълнението на проекти в международни компании свързани с корпоративна култура, работодателска марка, удовлетвореност и мотивация на персонал, оптимизиране на разходи, аутсорсинг, игровизация и други.

От 2018 започнах специализация за консултант по когнитивно-поведенческа терапия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, която продължавам и в момента.

От 2022 съм докторант в Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.

Специалност: УЧР, организационна и консултативна психология

Образование: Магистър УЧР, Магистър приложна психология, Магистър трудова и организационна психология, Докторант трудова и организационна психология

Категория: организации, групи, подрастващи и възрастни

връзка с Димитър

Quick Profile

име: Димитър Генов

Адрес: Пловдив

Телефон:                                            0878505279

Email:    

Специалност               УЧР, организационна и консултативна психология

Образование             Докторант трудова и организационна психология