Измерване на работния стрес

Търсещите работа търсят положителна работна атмосфера, прилична заплата, сигурност, уважение и взаимно доверие.Те искат атрактивни работодатели, които предлагат реално качество. “

Измерването на работния стрес е свързано с показатели за щастието на служителите. Представлява въпросник целящ да измери различни области на собственото чувство за благополучие, собственото отношение към съществото на извършваната работа, работните процеси, начина на управление и  мястото на индивида в компанията.

Методиката за измерване на щастието на служителите в компанията е съставен в съответствие с препоръките на датски учени и  адаптиран с помощта на организационни психолози и представители на института по невро-психология към БАН и дава ясна представа за състоянието на екипа в една компания.

 

 • Въпросите могат да бъдат адаптирани спрямо потребностите на дадената компания и в съответствие с политиката.
 • Анализа от измерването може директно да се добави към бизнес процесите на компанията.

Ето какво можем да измерваме:

 • Количествени изисквания
 • Работното темпо
 • Когнитивни и емоционални изисквания
 • Изисквания за скриване на емоции
 • Възможности за развитие
 • Значение на работата
 • Ангажимент към работното място
 • Предвидимост
 • Награди (признание)
 • Яснота на ролята
 • Ролеви конфликти
 • Качество на лидерството
 • Социална подкрепа от висшестоящите
 • Социална подкрепа от колеги
 • Социална общност на работното място
 • Несигурност на работата
 • Удовлетворение от работата
 • Конфликт между семейството и работното място
 • Доверие по отношение на управлението
 • Взаимно доверие между служителите
 • Справедливост и уважение
 • Социално приобщаване
 • Самостоятелна оценка на здравето
 • Самостоятелна оценка на ефикасността
 • Сексуален тормоз
 • Заплахи за насилие
 • Физическо насилие
 • Конфликти и кавги
 • Клюки и клевети