Календар

Силвия e физик, социален психолог с 15 години опит в ИТ бранша. Притежава богат опит в корпоративния свят, като е работила за разпознаваеми брандове на българския и международния пазар. Ръководила е големи екипи с тясна специализация в бизнес трансформациите. Тя е една от малкото дами, работили на висока позиция в китайска компания. След като лично преживява синдромът на професионалното прегаряне, Силвия се ориентира към психологията и прилагане на иновативни техники за намаляване на стреса. Обучена е и прилага успешно съвременните достижения на науката, основаващи се на biofeedback, мозъчни стимулации и виртуална реалност, които дават добри резултати при повишаване на качеството на живот.

Към събитието..
Силвия Куманова,

Людмил Дуриданов е доктор по философия на Фрайбургския университет „Алберт Лудвиг“ и Adjunct Fellow на Western Sydney University (School of Computing Engineering and Mathematics). Като лектор и изследовател на новите комуникации в НБУ той стартира успешно програмата Digital Humanities като Creative Lab през 2013 година. Заедно с колеги от ТУ, WSU Sydney и НБУ (информатика, анимационно кино, психология и Средиземноморски изследвания) д-р Дуриданов развива мултисциплинарен подход за създаване на два типа компютърни игри. Първият когнитивен тип игри цели „връщане в миналото“ на Югоизточна Европа, следвайки свободните асоциации на „израсналите в мрежата“ като игрови подход. Вторият тип игри цели стимулиране разпознаването на ключови емоционални състояния при деца от аутистичния спектър.

Към Събитието
Людмил Дуриданов,