Маргарита Белоконска

Маргарита Белоконска

  • Магистър по психология от Виенския университет
  • Когнитивно-поведенчески психотерапевт
  • Позитивен психотерапевт 
  • Провежда консултации на английски и немски език.
5/5

Маргарита извършва индивидуални психологически и психотерапевтични консултации с възрастни, деца и семейства.

Маргарита придобива бакалавърската си степен по психология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, след което заминава за Виена, Австрия, където продължава образованието си и завършва като магистър Виенския университет със специалност организационна и социална психология.

Притежава дългогодишен международен професионален опит в областта на Управлението на човешки ресурси в големи компании в ИТ и финансовата сфера.

В процес е на завършване на обучението си към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, както и на майсторска програма за придобиване на сертификат като позитивен психотерапевт от Световната Асоциация по позитивна психотерапия (WAPP).

Провежда консултации също на английски и немски език.

  • Бакалавър по психология в СУ “Св. Климент Охридски”
  • Магистър по психология във Виенски университет
  • Когнитивно-поведенческа психотерапия
  • Позитивна психотерапия
  • Неорайхианска аналитична психотерапия

Сертификат за членство

връзка с Маргарита

Quick Profile

име:                              Маргарита Белоконска

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

СпециалностТерапия за възрастни

Образованиемагистър психология

от Виенския университет

Категория: Възрастни

Бърза връзка