Мариана Маркова

Мариана Маркова

  • магистър по психология
  • консултант по ментално здраве
  •  Неорайхианска школа терапевт
  • Музикален психотерапевт 
5/5

Мариана има дългогодишен опит като терапевт и използва индивидуален подход в практиката си към всеки човек, в зависимост от поставената заявка. 

Мариана работи с възрастни и деца в сферата на психологическото подпомагане за по-добро качество на живот. Използва различни техники, като музикотерапия и себеопознаване за справяне с дългогодишни травми. Част от професионалната й кариера е работа със семейства и деца. Обича изкуството и пише стихове. Автор е на стихосбирката „ На пътя“

  • магистратура -по психология и психопатология на развитието във Варненски Свободен университет.
  • обучение в институт по психотелесна психотерапия България
  • обучение в българската асоциация по музикотерапия
  • Неорайхианска школа и БАМ

връзка с Мариана

Quick Profile

име: Мариана Маркова

Адрес: бул. Хр. Ботев 239

Телефон: 0883 234 663

Email:             mariana.markova@somenso.com

Специалностпсихотелесна терапия

Образованиемагистър по философия

Категория: Възрастни и деца