Обучения за работния стрес

Програма за управление на качеството на живот

Уъркшопът за управление на стреса и създаване на устойчивост е предназначен да помогне за идентифициране, намаляване и управление на риска от стреса на работното място и подобряване на устойчивостта и благосъстоянието на служителите.

Семинарът насърчава ранното идентифициране на стреса и използва техники за намеса и превенция, които са жизненоважни за управление на стресовите фактори на работното място.

Участниците също така ще могат да изградят свой личен профил на устойчивост на стрес и благосъстояние, което е от съществено значение за непрекъснатата превенция.

Как да управляваме на стреса в бизнес среда - обучение за мениджъри