Организационно консултиране

Бизнес консултиране

Simenso е консултанският бранд на Сименсо ЕООД, към който принадлежи и Somenso. Научете повече за нашите услуги.

-бизнес трансформации

-развитие на бизнеса

-управление на промяната

Като бизнес хора, които поставят човека в центъра на нещата, ние, професионалистите на Somenso, предлагаме да поверите функцията на COO т.е. оперативния директор на нас.

Нашата роля е да разберем как функционира Вашата организация, какво искате да промените и какво да запазите, защото работи добре. Ние можем да:

  • Преструктурираме процесите и отделите във Вашата компания
  • Да определим лидерите и ръководителите на отдели
  • Да изследваме пазара, в който работите и да дадем оценка за заеманата позицията
  • Да намерим нови пазари на развитие
  • Нови партньори
  • Целеполагане и стратегия за развитие
  • ИТ политика и внедряване на нови услуги

На следващия етап ние Ви помагаме да осъществите набелязана промяна. В хода на този процес ние можем да бъдем Ваш съветник като Ви подкрепим в процеса на вземане на решения, както и да развием персоналните умения на Вашите служители.