Процедура за доставка на лабораторни консумативи

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants  2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria

Настоящият проект е възможен с финансовата подкрепа на EEA Grants and Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк – лаборатория Изкуствен интелект и CAD системи и супер компютъра Discoverer. 

1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Сименсо ЕООД, бул. Христо Ботев 10 ет. 3, 1463 София, България

ЕИК 201978722

Email: info@somenso.com тел 0896 704 665

www.somenso.com

2)Информация за получената безвъзмездна помощ:

Име на проекта: „Test my stress“

Програма: “Развитие на бизнеса, иновации и МСП” България

Договор №: 2021/584931

Бенефициент: Сименсо ЕООД

Фонд: Bulgaria Innovation Norway grants (BGB-NORWAY 1154).

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.05.2022 – 30.04.2023

Размер на безвъзмездната помощ: 68 100 Евро

Бюджет: 143 550 Евро

3)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Заявка за доставка на следните конумативи по проект достатъчни за направата на 200 теста на космени проби:

Consumables

Pack size

Order

Cortisol ELISA Kit

1 (96 analysis)

x 2

Methanol (LCMS grade)

2.5 L

x 1

Isopropanol (HPLC grade)

2.5 L

x 1

Syringe filters

100

x 2

SPE (Solid Phase Extraction) columns

100

x 2

BeadBug™ prefilled with 2.8 mm stainless steel beads tubes

50

x 2

4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26.05. 2022  Час: 17:00

4)Бюджет: 2400 Евро без ДДС

Посочения бюджет е ориентировъчен и Сименсо ЕООД си запазва правото да не използва целия