Радостина Минина

Радостина Минина

  • доктор по философия
  • консултант по ментално здраве
  • психодрама терапевт
  • детско-юношески психолог
5/5

Радост извършва индивидуални психологически и психотерапевтични консултации с възрастни, деца и семейства. Водещ е на групи по метода психодрама.

Радост има дългогодишен опит като психодрама водещ за деца и възрастни. Завършва магистратура по детско-юношеска психология. Част от професионалната й кариера е като психолог в център за хора с ментални и двигателни увреждания, където става организатор и водещ на  група за подкрепа на родители на деца със специални нужди. Радост е също така доктор по философия и главен асистент в Институт по философия и социология, БАН.

  • магистратура – детско-юношеска психология в СУ “Св. Климент Охридски”
  • доктор по философия в “Институт по философия и социология към БАН
  • магистратура – философия на съзнанието и езика в СУ “Св. Климент Охридски”
  • психодрама асистент в Институт Хирон, пълноправен член на ФЕПТО (Федерация на Европейските Психодрама Тренинг Организации)
  • Психодрама

Сертификат за членство

връзка с Радост

Quick Profile

име: Радост Минина

Адрес: бул. Хр. Ботев 239

Телефон: 0883 234 663

Специалностпсиходрама

Образованиедоктор по философия

Категория: Възрастни и деца