социалната интелигентност

Социална интелигентност: Новата наука за успеха

Най-дълбокото желание във всяко човешко същество е желанието да бъдеш оценен. “

~ Уилям Джеймс, пионер на съвременна психология

Хората с висока социална интелигентност разбират емоциите на други хора и също са способни да контролират собствените си емоционални реакции на тези ситуации. Те знаят защо хората се държат по определен начин в дадена ситуация. Те разбират различни гледни точки и знаят как да реагират на конфликтни ситуации със спокойствие и хладнокръвие. Тези качества правят човек идеален служител и затова HR специалистите предпочитат да наемат хора с добра социална интелигентност, защото знаят че тя не е даденост .

И така какво е социална интелигентност:

«Социална интелигентност: способността да се разбирате добре с другите и да ги карате да си сътрудничат с вас.»
Дефиниция на  д-р Карл Албрехт Разграничават се два вида поведение:
  • “Токсично” поведение: Постоянен модел на поведение, който кара другите да се чувстват обезценени, неадекватни, ядосани, разочаровани или виновни.
  • “Подхранващо” поведение: Постоянен модел на поведение, който кара другите да се чувстват ценени, способни, обичани, уважавани и оценявани.
Новата наука надграждаща емоционалната интелигентност промени начина по който компаниите разглеждат ролите на служителите във фирмата. Служителите по-рано бяха третирани като доставчици на услуги, новата тенденция е служителите да се третират като ключови активи на организацията. Тези промени са дошли поради факта, че успешните компании прилагат умело принципите на социалната интелигентност в ежедневния живот на работното място. Ключова важност за успеха на една компания е да изгради социално интелигентни мениджъри.

Ето 4 причини поради която ВСЕКИ трябва да инвестира в добра социална интелигентност:

Причина 1

Причина 2

Причина 3

Причина 4

Възможността да се разбирате с вашите връстници ще ви осигури тяхното сътрудничество. Това е инвестицията, която трябва да направите в развитието на по-добри работни отношения, така че другите да искат да работят с вас. Ако това не се случи, никой няма да работи за една и същата цел и естествено екипа няма да функционера успешно

Трябва да разберете ефекта, който вашите действия имат върху колегите ви. Помислете за поуката, която ни е повтаряна като деца „постъпвайте с другите, както бихте искали те да постъпят с теб.“ Ако някой се почувства ценен за екипа, той/тя ще добави ценността, която ви е нужна. Това действие съществено подпомага достигането на екипните цели.

В културно разнородна среда в компаниите, хората се чувстват различни и реагират по различен начин на ситуации, базирани на техните културни различия, произход и възпитание. Социалните взаимодействия като разбиране на междукултурните различия  помагат много за преодоляването на тези пропуски, за да се разбере защо хората действат по определен начин в определени ситуации.

Комуникационните умения трябва да са в центъра на вниманието и да се адаптират към включването на тези културни различия. По този начин се развива уважение един към друг.

Успешните социално-емоционални взаимодействия ще ви помогне да запазите работата си и да бъдете търсен потенциален служител. Има много работодатели, които споделят, че са се разделяли с ценен професионалист или пък добри професионалисти никога не са били повишавани поради липса на социална интелигентност. Защо? „Защото се нуждаем от хора, с които можем да работим заедно за постигане на общата цел.” Успешната компания се нуждае от екипни играчи и самостоятелните актове няма да помогнат за развитието на компанията и развитието на нейните хора

Услугите на Somenso за социална интелигентност

Нека заедно да отпразнуваме началото на
Междукултурни различия

консултиране и обучения

Социална интелигентност
VIP интегративна терапия обучения