Консултиране и психотерапия​

Консултиране и психотерапия

Съвременен начин на консултиране интегриращ в себе си традиционна психологическа консултация с допълнителни елементи от когнитивно и емоционално поведенческа терапия, коучинг организационно консултиране и обединяваща всички налични в центъра начини за стимулация на мозъка.

Психологическото консултиране е междуличностна процедура за оказване на помощ . То започва с изследване и идентифициране на процесите на мислене, чувстване и поведение, които по един или друг начин вредят на личността на търсещия подкрепа или пък имат нужда от усъвършенстване.

Детското консултиране е идентично с консултирането за възрастни, но при него терапевтът избира различни способи за привличане и задържане на вниманието на детето, което прави самата консултация доста по-сложна за подготовка. Можете да запазите: VIP интегративна терапия за вашето дете Традиционно психологично консултиране Biofeedback скрининг.​

Биофийдбек скринига е регистрация и наблюдаване в реално време на показателите на мозъка, сърцето и дишането. Целта е сравняването на показателите с референтни стойности и откриването на някои отклонения водещи до определени състояния на мозъка свързани с емоциите, концентрацията, стреса и поведението.