Ценоразпис

в сила от 1.09.2017г.

*Сименсо ЕООД си запазва правото за промяна на цените без уведомление*

Приемаме плащания по банков път и издаваме опростени фактури за извършените консултации.


услугацена
 Психологическо консултиране

 Включва упражнения на хартия
1 консултация 50 мин.  70лв
Пакет от 3 консултации в рамките на 1 месец 195 лв.
Пакет от 5 консултации в рамките на 2 месеца 280 лв.
 Интегративна терапия Включва: психологично консултиране, Аудио стимулации комбинирана с Neurofeedback мозъчна стимулация, или EMDR терапия, или Терапия с виртуална реалност  
1 консултация 50 мин.  100лв
Пакет от 5 консултации в рамките на 2 месеца 350 лв.
Консултации родител-дете Включва: едновременни консултации на родител и дете, в два отделни кабинета, с двама терапевти. 
1 консултация 50 мин.  80лв
Пакет от 4 консултации в рамките на 2 месеца 300 лв.
Biofeedback скрининг Подарък: стрес-тест карта. 
1 консултация 30 мин.  50лв
Мозъчна стимулация Включва:Аудио стимулацииNeurofeedback мозъчна стимулация, EMDR терапия,Терапия с виртуална реалност . 
1 консултация 30 мин.  30лв

 ПРОМОЦИИ:

комбинирана терапияуслуга
Biofeedback скрининг и интегративна терапия Включва: психологично консултиранеBiofeedback скрининг, Аудио стимулации комбинирана с  Neurofeedback мозъчна стимулация, или EMDR терапия, или Терапия с виртуална реалност . 
1 консултация 75 мин.  120лв
Biofeedback скрининг и мозъчна стимулация Включва:Biofeedback скринингАудио стимулации,  Neurofeedback мозъчна стимулация,  EMDR терапия, Терапия с виртуална реалност 
1 консултация 50 мин.  75лв

услуга
Програма "Малко общество"* зависят от лектора    цените са под всяка програма
1 среща от 45лв 
1 месец (3 срещи)  от 135лв
програма (9 срещи)  от 360лв 
Корпоративни програми** разработване на програма подарък
Бизнес програмите се разработват

специално за нуждите на Вашата фирма.

Моля, свържете се с нас за оферта!

 

**Корпоративни програми

Ще се радваме да ни поканите във Вашия офис и да ни разкажете за Вашите идеи. Заедно ще разработим програма, която отговаря на фирмената Ви култура и политика. След което ще получите нашето ценово предложение.  Опознавателните срещи са безплатни.

Задайте ни въпрос или си запишете консултация

Last 30 Posts