Brain master

Brain Master

Психофизиологията е пресечната точка на психологията и неврофизиологията.Изучава се психиката в единство с нейния неврофизиологичен субстрат – изследва връзката между мозъка и психиката, ролята на биологичните фактори.

В Соменсо ние се стремим да обединим множество налични методи за емпирични изследвания и начини за неинвазивно въздействие върху функцията на мозъка.

Biofeedback скрининг

Биофийдбек скринига е сваляне и наблюдаване в реално време на показателите на мозъка, сърцето и дишането. Подходяща е за наблюдение на моментното състояние

EMDR

Методът  „Eye Movement Desensitization and Reprocessing”  (EMDR),  e терапия за хора с емоционални проблеми, в основата на които стоят травматични преживявания. 

VR терапия

VR не само ни позволява да симулираме реалността – тя ни позволява да създаваме ситуации, които никога не биха могли да се случат в реалния живот. Подходяща е за фобийни разстройства

biofeedback карта

Разработена от Somenso Стрес-тест картата е с размер на кредитната карта снабдена с температурен индикатор за многократна употреба. Подходяща за индивидуална употреба.

Повече за естествената биоелектричност на мозъка ни, функционирането му по отношение на нашата логика, емоции и възприятия. Мозъчни вълни. 

Аудио стимулации

Звукотерапията се смята, че повлиява реакциите в системата на медиалния темпорален лоб и води до адаптация на централната нервна система, за да предизвика подходяща интеграция с лимбичната система, която е седалището на мозъчните емоционални отговори 

Neurofeedback

В реално време клиентът ни наблюдава как функционира мозъкът му и го моделира с помощта на терапевт. Методът дава добри резултати за повишаване на мозъчния капацитет, чрез създаване на нови синаптични връзки.