Бизнес програми

Бизнес програми

Employee assistance program (EAP)

Програма за подпомагане на служителите (EAP) е част от социалните придобивки, които работодателят предлага. EAP работи в подкрепа на менталното здраве на служителите и им помага да се справят с лични проблеми и / или проблеми, свързани с работата, които могат да повлияят на работата им, здравето, психическото и емоционалното благополучие.

Обучения за работния стрес

Включването на психо-социалните рискови фактори, като част от общия план за управление на риска е част от директивата на ЕС за здраве и безопасност на работното място. Обученията са насочени, както към преките ръководители за откриване на признаците на стреса, така и към служителите за разбиране на естеството на въздействие на стреса.

Human centric menu обучения

Меките умения, т.нар."Soft Skills" са личностни черти или навици, но могат и да се развиват „целенасочено“, чрез обучения и опит. По принцип не са пряко свързани с изпълнението на конкретни задачи, но със сигурност представляват неизменна част от работното ежедневие във всяка една компания. От тях зависи ефективността и продуктивността на колективите.

Бизнес огледало

Измерването на стреса на работното място всъщност е обратната връзка за усилията на управленския състав, за налагане на политиката и ценностите на компанията. Измерването на стреса се осъществява в две направления – собствено усещане за стрес и ефективност на процесите или разбирането на психо-социалните рискови фактори от страна на служителите.

Клиенти, които ни се довериха: