Mental talks

MENTAL TALKS

Идеята за групово консултиране наречена Mental Talks може да изглежда доста смущаваща в началото. В крайна сметка никой не иска да говори за проблемите си пред непознати, нали?

Факт е обаче, че сесията за групово консултиране, ръководена от обучен психолог, може да има значителни ползи за участващите лица.

Mental talks програмите засягат различни области на човешкия живот, в тях участниците чуват за въпроси и предизвикателства, които са общи за всички присъстващи. Те могат да бъдат свързани с депресия, тревожност, панически атаки, гняв и други подобни проблеми с психичното здраве. Има почти моментално облекчение, което изпитват членовете, когато намерят идентификация при групово консултиране.

Освен че предлагат широка подкрепа, групите също помагат на бившите изолирани членове да се свържат отново с други хора и да развият устойчиви социални умения.

Mental talks е форма на консултиране, при която малка група хора се срещат, за да обсъждат, взаимодействат и изследват общи теми,  свързани с  моментни състояния, проблеми в социалния живот, болестни състояния и др. Тази форма за консултиране се стреми да осигури на участниците безопасно и удобно място, където те могат да получат информация за състояния значими за тях, съвпадащи с темата на срещата, както и да изследват свързаните с тях емоционални неразположения. Членовете придобиват представа за собствените си мисли и поведение и предлагат предложения и подкрепа на другите.

Какви са целите на Mental talks консултирането?

Хората, които участват в групите за консултиране наречени ментални разговори стават преки и непреки бенефициента на следните важни за личностното израстване събития:

  • Даване и получаване на подкрепа
  • Осъзнаване на проблемите и проучване на възможните решения
  • Практикуване на междуличностни умения в безопасна групова обстановка
  • Придобиване на знание относно собственото въздействие върху околните
  • Подобряване на уменията за наблюдение и обратна връзка
  • Практикуване на уменията за решаване на проблеми
  • Подобряване на емоционалната изразителност
  • Намаляване на социалната изолация
  • Развиване на добри комуникационни умения

Програми "Mental talks"