Monthly Archives: септември 2018

Паника атаки: Как да се борим?

към Панически атаки - продължителност и причини

Ефективно средство за самопомощ

Както при редовните, така и при отделни случаи на панически атаки, професионално избраната програма за лечение съчетание на лекарства и терапия са необходими и незаменими. За да се справи с паниката напълно, човек трябва да се възползва максимално...
повече...

Панически атаки – продължителност и причини

към За паническата атака Продължителността на атаката е чисто индивидуално усещане и може да бъде от няколко минути до няколко часа (средно 15-30 минути). Честотата на вегетативните кризи варират от 2-3 на ден до 1 път на месец. Една група от хора, страдащи от панически атаки, описва тяхната проява като спонтанна. Друга група от страдащи я...
повече...

За паническата атака

Пристъпът на паника това е ирационален, неконтролируем, интензивен пристъп на паническо безпокойство, придружено с различни физически, психологически симптоми, които имат когнитивни и поведенчески реакции. В съвременната медицина, пристъп на паника атака, както е описано с термина "вегетативно криза", "симпатоадреналното криза", което отразява разнообразието на нарушения в автономната нервна система. Паническото разстройство е въведено в ICD-10...
повече...

Едно виждане за депресията

Преди няколко години, клиент на 34 години започва да получава панически атаки и с тези симптоми отива на лекар и получава рецепта с предписано лекарство. На фона на паническите атаки обаче клиентът започва да развива депресивни симптоми изразяващи се в хроничен песимизъм, отчаяние, неудовлетвореност от живота, висока...
повече...