автор: Леа Моргана  5/5 "НИЕ СМЕ ХОРА, НЕ ДИАГНОЗИ!!!!Бих искала да разкажа за своя опит с биполярното разстройство. Защо? Защото невежеството и неразбирането ме изправи пред предизвикателства, които не заслужавах. Стигмата за психичната болест се оказа

автор: Леа Моргана  5/5 "НИЕ СМЕ ХОРА, НЕ ДИАГНОЗИ!!!!Бих искала да разкажа за своя опит с биполярното разстройство. Защо? Защото невежеството и неразбирането ме изправи пред предизвикателства, които не заслужавах. Стигмата за психичната болест се оказа

Understanding Dreams Dreams are imaginary sequences—some with clear narratives, and some without—that play out in people’s minds as they sleep. Most dreams consist of a series of images, sensations, and emotions, and range from pleasant and exciting

Съвременното разбиране за сънищата Сънищата са въображаеми поредици от образи – някои са истории, които се разиграват докато спим. Някои да ясни и последователни, а други са напълно хаотични. Повечето сънища се състоят от поредица от образи,

Psychology of colors “Experience teaches us that the individual colors give particular moods.” - Johann Wolfgang von Goethe We deal with colors all day unconsciously, but most of the time we hardly notice them. Nevertheless, color psychology

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube