Boreout възстановяване и превенция

Протичане на бораут

Boreout - нова дума за не толкова нов феномен, който засяга както мъжете, така и жените в техния трудов живот. Става дума за недостатъчно използване на професионалните умения, скуката и безразличието - трите елемента, които се превръщат в " синдром на професионалната скука " превод на Boreout . Синдромът се развива като компенсация на чувство за безполезност и мързел, защото хората, които всъщност не работят, търсят предизвикателство и признание.

Бавно и постепенно през годините, поведенческите стратегии на обществените норми поставят изискване към служителите да работят на пълен капацитет на работното си място за да запазят работата си. Това звучи парадоксално. Но кой иска да признае, че няма какво да прави, че му е много скучно и че на работа не му е интересно? В края на краищата страхът от загуба на работа не е неоснователен

Причини за развитието на синдрома на професионалното ненатоварване

Беате Шулце  смята, че синдромът е следствие от несъобразено слабото натоварване в работата. То може да доведе човека до отегчение и неувереност в себе си. Много от засегнатите хора са стигали до съмнението какъв е смисълът на работата, която изпълняват. Те, също както при синдрома на прегарянето, стават незаинтересовани и цинично безразлични.

Липсата на признание от страна на висшия ръководен състав - това е един от най-често срещаните фактори, причиняващ стрес на работното място. Не на последно място важна роля играят и стремежите; очакванията на служителите за израстване в кариерата, в йерархията на управлението на фирмата; повишението на трудовото възнаграждение. Важна задача за ръководителите е да помислят как да приведат в изпълнение много от нуждите на персонала си. Не само заплатата е важен стимул за служителите, а също така и кариерното развитие, самоизявата, обучението, забавленията, различни социални дейности и т.н. Мениджърите имат интерес да намалят нивото на прегаряне в екипа на фирмата и съответно да снижат нивото на текучество на служителите.

Burn-out въстановяване и превенция -Водещ коуч: Силвия Куманова

Насочена е към бизнес средите - собственици на бизнес, виш и среден управленски състав.

Цел на програмата : Откриване и превенция на симптоми водещи към burn-out и/или работа за преодоляването им.

„ Ще Ви помогна да преосмислите стреса на работното си място, да коригирате по възможност източниците на стрес, да преосмислите ценностната си система и тази на заобикалящата Ви среда, да намерите начин да отделите време за себе си, да намерите смисъл в живота си извън работната среда.

Има изход от burn-out и то е Вашето решение да бъдете активни. „

Кратък тест за самооценка:
Може да сте по пътя на burn-out ако:

  1. Всеки ден е лош ден.
  2. Грижата за вашата работа или домакинство изглежда като пълна загуба на енергия.
  3. Вие сте изтощен през цялото време.
  4. По-голямата част от деня ви се изразходва за задачи, които намирате или безкрайно скучни или обсебващи.
  5. Чувствате, че всичко, което правите, няма значение или не е оценено.

Превенция на бораут

Бизнес организацията трябва да наблегне на три области от своята дейност, за да се предотврати развитието на бораут синдрома :

  • Добра организация на работния процес

Трябва да се създаде такъв тип култура, който да не позволява развитието на синдрома. Такъв тип организационна култура е основата на ежедневната работа и желаното поведение сред колегите.

Друг организационен елемент е стратегията за планиране на персонала, която да е ориентирана към бъдещето – точният човек на точното място в точното време.

Ако организацията се развива постоянно, длъжностните характеристики трябва да са съобразени с това развитие. Ако това не бъде направено,  профилът на служителя няма да отговаря вече на длъжностната характеристика.

  • Лидерство

Една организация трябва да определи управленските си принципи. Те трябва да са като пътеводна светлина за ръководителите. Освен това трябва да определи ясно насърчителните програми, чрез които на правилните хора да се дадат ръководни функции, защото неясно формулирани, стимулиращи програми могат да доведат също до развитие на синдрома. Важен елемент е делегирането на задълженията. То би предотвратило това даден човек да остане без работа за вършене.

  • Комуникация

Объркването започва най-често още с длъжностната характеристика и при първите разговори със служителите от отдел Човешки ресурси или прекия ръководител, защото длъжностните характеристики често преувеличават действителността. Това създава впечатлението, че един човек едва ли не ще спаси света, поемайки всички проекти и отговорности, но реалността е различна и следва разочарованието.

Добрата комуникация със служителите започва с добра обява за работа, в която ясно и точно са описани нужните изисквания и умения, които трябва да притежава и съответно какви ще бъдат задълженията и отговорностите му.

Като важно допълнение за превенция на бораут синдрома са периодичните разговори между служителя и ръководния персонал.