Контакти

Контакти

За нас е важно, всеки един от нашите посетители да се чувства удобно!
Затова ви молим да уговорите предварително времето си за посещение, така ще бъдем сигурни, че можем да ви обърнем вниманието, което заслужавате! Благодарим за разбирането!

Соменсо - център за социално здраве
1309 София,
бул. "Александър Стамболийски"239, ет.10
Телефон: +359 896 704 665
E-mail: info@somenso.com

До нас можете да достигнете:

  • с автомобил има лесно достъпни места за свободно паркиране;
  • с градски транспорт трамвайни линии 8, 10
  • с метро „станция Константин Величков” и 500м разходка посока "Ал. Стамболийски" и кв. "Западин парк"

Офисът се намира точно над очна клиника „Кристал Вижън“ . Необходимо е да се използва входът на офисната сграда.
Ако пътувате с трамвай слезте на спирка "10 медицински център" от лявата страна ще видите стъклена сграда с табела на МЦ Кристал и проход образуван от малка постройка и сградата. Влезте в прохода и ще откриете входа за офисната част.


Contact us

For us is important that every one of our visitors feel comfortable!
Therefore, we ask you to arrange your visit time in advance so we will be sure that we can bring you the attention you deserve! Thank you for your understanding!

Somenso - Center for Social Health
1309 Sofia,
239 Alexander Stamboliyski Blvd., fl.10
Phone: +359 896 704 665
Email: info@somenso.com

You can get to us via:

  • free parking is available by car;
  • by public transport tram lines 8, 10 (tram stop "10 Medical Center")
  • with the metro station "Konstantin Velichkov" and 500m walking to blv "Al. Stamboliyski direction "West Park"

The office is located just above the Crystal Vision Eye Clinic. It is necessary to use the entrance of the office building.
If you are traveling by tram, get off at "10 Medical Center" on the left side and see a glass building with a sign of MC Crystal and a passage formed by a small structure and the building. Enter the aisle and you will find the entrance to the office part.

  

Как да ни намерите