EAP

// ментална профилактика

ЕAP - Очаквайте повече стойност

от програмите за ментална профилактика

Намаляване на разходите и повишаване на благосъстоянието, ангажираността и задържането на служителите с програмите на Somenso

EAP ( employee assistance program) 

Като работодател е важно да осъзнаете, че служителите Ви невинаги са наясно, че биха могли да живеят по-добре или че се борят с определени проблеми с менталното здраве. Социалната тревожност, паническите атаки и депресията се считат като характеристика на човека. Често се чува „Иван е срамежлив“, „Мария е нервна“ , „Тошко е мързелив“, но всъщност в голяма степен тези характеристики се отдават на определени ментални състояния. Създаването на подкрепяща и открита работна среда, в която менталното здраве се обсъжда открито, може да има значително значение за подпомагане на служителите да се справят с тези проблеми. Осигуряването на ресурси, цялостни програми за ментално здраве, доказано помага на служителите да подобрят цялостното си благосъстояние. Като насърчават култура на разбиране и подкрепа, работодателите могат да помогнат на служителите си да живеят по-добре и да се развиват както в личен, така и в професионален план.

Какво представлява EAP "BUSINESS IN MIND" by Somenso

Employee assistance program (EAP) е в същността си използване на квалифицирани психолози- консултанти за предоставяне на следните услуги:

  • Консултиране при криза
  • Краткосрочно терапевтично консултиране на служителите и /или членове на техните семейства*

Обичайно се предлага като социална придобивка тип застраховка на служителите, свързана с тяхното ментално здраве, като изискване за намаляване на риска от психо-социалните стресори.

Регистрирай се за месечния ни бюлетин и бъди в течение с интересните неща от психологията за повишаване на качеството на живот!

“пробвахме – не работи за нас”

// Възвръщаемостта на инвестициите

започва с

персонализирано изживяване за членовете на екипа

Нормално е служителите да очакват придобивки, а работодателите възвръщаемост на инвестициите. Много обезщетения и програми за ментално здраве не успяват да постигнат това поради предизвикателствата при достъпа до грижи, ниските нива на възстановяване и липсата на разбиране за тяхната ефикасност. Решаващият фактор за реализиране на възвръщаемост на инвестициите се крие в избора на обезщетение за психично здраве от най-висок клас, което подпомага лицата в постигането на подобрение и поддържането на тяхното благосъстояние.

Персонализираното преживяване помага на служителите да получат бърз достъп до грижи и да останат ангажирани и ефективни.

Персонализирано предоставяне на услугата

Служителят може да избира консултация по телефон, онлайн и на живо в нашите центрове. За част от нашите производствени клиенти посещения в уречен ден е решение.

Платформа за цялостно обслужване

Служителят получава безплатен профил за управление на стреса, който може да присъедини към компанията си и да запази след това за себе си.

Бързо възстановяване

Използвания от нас мултидисциплинарен подход дава резултати в кратко време.

Подобрено участие

Програмата е предназначена за дългосрочна употреба за да даде желани резултати. Нашата програма достига огромните 25% използване за 4 години от нейното внедряване.

ВИДОВЕ "Business in mind" EAP програма

За конкретна информация относно пакетите, и кое е конкурентното предимство на предлаганите от нас услуги:

ЕАР „Green Line”

Базови услуги с отдалечено психологично консултиране

EAP

Разширени услуги за психологично консултиране

EAP+

Екстра пакет с добавени финансови и юридически съветници

Ползи за работодателя при стартиране на програма за ментална профилактика

Намаляване на болничните

Нашият опит показва, 75% намаляване при отсъствията от работа при болест.

Увеличаване на ефективността

Нашият опит показва, 69% увеличаване на ефективността, чрез по-добра ангажираност с работния процес.

Подобряване на задържането

Нашият опит показва, 50% по-малко напускащи работа.

Хронифициране на заболявания

Нашият опит показва, 92% успех в предотвратяването на хронифицирането на заболяванията.

Ние осигуряваме високо качество на услугата.

  1. За сключилите договор за EAP,  се предоставя бъзнес профил в practicalstress.com, като работодателят получава персонализиран код, който споделя със служителите си.
  2. В бизнес профила може да се открие информация за използване на праграмата, фактури и асоциирани служители.
  3. Служителя има право на безплатен профил и при желание може да се свърже с компанията (като и да промени своя избор), за да се възползва от безплатните за него услуги по договор.
  4. Чрез този профил и асоциирането към компанията, служителят получава право на безплатни и платени  ресурси и услуги с намаление съгласно договора на компанията
  5. Служителят избира  удобен час за консултация при избран от него терапевт, като заплаща услугата със създадена карта на компанията.
  6.  Използването на услуги от служителя е напълно конфиденциално. В бизнес профила се вижда само асоциираните служители и движението на сума по картата.
  7. Консултациите може да се провеждат  на място в центъра на Somenso или он-лайн, чрез платформите на Zoom и Skype
  8. Продължителността на консултациите е 50-60 минути.