Mental Talks program - психично благополучие в бизнес среда

Програмата Mental Talks цели повишаване на психичното благополучие в организационна среда. В същността си е форма на консултиране, при която група хора от една компания се срещат, за да обсъждат, взаимодействат и изследват общи теми, свързани с текущи състояния, проблеми в социалния живот, болести и др. Тази форма на дискусия за психично благополучие и благосъстояние има за цел да предостави на участниците безопасно и удобно място, където те могат да получат информация, свързана с темата на срещата, и да се саморефлексират. Членовете придобиват представа за собствените си мисли и поведение и това може да доведе до мотивация за по-нататъшно търсене за подобряване на менталното състояние. .

 

// цел на Mental Talks

дискусия и

ограничен обмен на знания

В тази програма дискусия за психично здраве се използват различни методи като ролеви игри и мисловно моделиране, за да се насърчи дискусията.

Фокусиран
месец

Свободен избор на теми

Хибридно представяне

Провеждане
на различни езици

// примерни теми

Фокусиран месец

септември

Тези обучения са част от Mental Talks програмата - дискусия за подобряване психичното благополучие за месец Септември 23г Flexibility and Adaptivity

01

Intercultural differences

Intercultural differences and our place in the global world (mental)

02

Personal Finance

Our Money in Pension Funds - What I don’t now? (financial)

03

Cognitive abilities

Cognitive abilities training and the development of memory (mental)

04

Mental

Ability to switch between tasks and mental frameworks (mental)

05

Legal

Relations with tour operators and travel agents. What to watch out for? Canceled and delayed flights (legal)

Подобряването на психичното състояние е от съществено значение за цялостното здраве и щастие.

Програмата за обучение-дискусия, насочена към психичното благополучие, може да предостави ценни инструменти и стратегии за повишаване на емоционалната устойчивост и насърчаване на положителното психично здраве.

Чрез комбинация от семинари, упражнения за осъзнатост и сесии за консултиране участниците могат да научат как да се справят със стреса, да изграждат самосъзнание и да култивират положителна нагласа. Чрез насърчаване на подкрепяща и овластяваща среда хората могат да развият уменията и начина на мислене, необходими за преодоляване на предизвикателствата в живота с по-голяма лекота и увереност. С правилните насоки и ресурси програмата за обучение за психично благополучие има потенциала да промени живота и да насърчи трайното благополучие.

https://www.somenso.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%8f/

EAP: Mental talk: ‘Cognitive abilities: training and development of memory’

Stress

Въпросник за възприет стрес