• Home
  • Human centric menu обучения
меню обучения

богат избор от обучения по

„меки умения“ подходящи за всяка компания.

Открийте ползите от фирмени обучения за психичното здраве и благополучие. Развийте лидерски умения и просперирайте в корпоративна среда.

Ментални теми

предоставят знания и умения за ефективно подпомагане на психичното здраве и благополучие.

Бизнес развитие

предоставят умения за лидерство и справяне и развитие в корпоративна среда

Лични финанси

Активното управление на личните финанси, финансова грамотност и инвестиции

Правна култура

повишаване правната грамотност и култура , както и информираност за гражданските права.

Търсите обучение

Ние винаги сме готови да дискутираме и помогнем

нашите теми

Част от темите

за обучение и развитие

Обученията се провеждат и на различен от българския език

Примерни теми от минали фирмени обучения

Бърнаут и умения за управление на стреса

Stress Management and Resilience Workshop

Меки умения за студени разговори

Лидерство и трансформация

Фундамент на развитието или как да приема промяната

Харизматично лидерство

Как да бъда лидер на себе си

Decision making

Ефективно постигане на цели

How to be HAPPY at work?

Отстояване на лични убеждения в организацията

Геймификацията – може ли да се забавляваме и да постигаме по-високи резултати?

Комуникационни умения

Твоят избор: баланс и жизнена хармония

 

Данъчни облекчения за 2024 г. Инвестиране с данъчно облекчение.

Защита на здравето и живота – финансовата подкрепа, когато ти е най-необходима

Животозастраховане – как работи и ползата за мен

Финансови инструменти за спестяване и инвестиране

Инвестиции на финансовите пазари

Отношения между съпрузи – лични и имуществени. Режим на общност, режим на разделност, брачен договор

Финансиране на лечение в чужбина от НЗОК

Възможни проблеми с частни съдебни изпълнители (проблематика през погледа на длъжника в производството). Принудително изпълнение върху недвижими имоти, движими вещи върху вземания. Защита от принудително изпълнение.

Управление на риска

Киберсигурност за всеки

Основи на бизнеса

Предприемачество

 

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube