• Home
  • Управление на стреса в бизнес среда
меню обучения

богат избор от обучения по

Управление на стреса в бизнес среда

Открийте ползите от фирмени обучения за психичното здраве и благополучие. Развийте лидерски умения и просперирайте в корпоративна среда.

Управлението на стреса е изключително важен аспект в бизнес средата, тъй като може да окаже значително влияние върху представянето на служителите, производителността и цялостното им благосъстояние. 

Чрез подходящо обучение хората могат да научат ефективни стратегии за идентифициране, справяне и намаляване на стреса на работното място. Това обучение често включва обучение на служителите как да разпознават често срещаните стресови фактори, като например кратки срокове, голямо работно натоварване или междуличностни конфликти, и им предоставя инструменти за ефективно справяне с тези предизвикателства.

 Техники като осъзнатост, управление на времето, упражнения за релаксация и умения за ефективна комуникация обикновено се включват в програмите за обучение за управление на стреса, за да помогнат на служителите да развият устойчивост и да поддържат здравословен баланс между професионалния и личния живот. 

Чрез овладяването на умения за управление на стреса хората не само подобряват собственото си психическо и физическо здраве, но и допринасят за по-позитивна и продуктивна работна среда за себе си и за своите колеги.

Лидерите често се сблъскват с множество стресови фактори в своите роли, които могат да се отразят на тяхното психическо и емоционално благополучие. Една от често срещаните причини за стрес при лидерите е натискът да вземат трудни решения, които могат да имат значително въздействие върху техния екип или организация. Тежестта на отговорността и отчетността понякога може да бъде непосилна, което води до високи нива на стрес. Освен това справянето с конфликти и управлението на междуличностните отношения в екипа също може да бъде източник на стрес за лидерите. Балансирането на конкуриращи се приоритети, крайни срокове и очаквания, като същевременно се поддържа положителна фирмена култура, може да създаде среда с високо ниво на стрес за лидерите. Нещо повече, постоянната необходимост да останете информирани, адаптивни и иновативни в бързо развиващия се бизнес свят добавя още един слой стрес. Като цяло взискателният характер на лидерските роли, съчетан с необходимостта от постоянно решаване на проблеми и вземане на решения, може да допринесе за високи нива на стрес при лидерите.

Задълбочено разбиране на стреса в бизнес среда

Стресът е сложно и многостранно явление, което влияе на хората по различни начини. Той не е просто усещане за претоварване или натиск, а по-скоро биологична реакция, която може да има както физически, така и емоционални последици. Разбирането на стреса включва разпознаване на различните му източници, като например работата, взаимоотношенията или финансовите притеснения, и как тези фактори допринасят за усещането за стрес. Освен това задълбочаването в стреса включва изучаване на физиологичната реакция на организма към стреса, включително освобождаването на хормони на стреса като кортизол и адреналин. Освен това разбирането на въздействието на хроничния стрес върху психическото и физическото здраве е от решаващо значение, тъй като продължителното излагане на стрес може да доведе до състояния като тревожност, депресия и сърдечни заболявания. Като придобият по-задълбочено разбиране за стреса и неговото въздействие, хората могат да разработят ефективни механизми за справяне и стратегии за по-добро управление и намаляване на стреса в живота си.

Работното ни място, което сме избрали за правенето на кариера и осигуряването на личен живот е  добро място за нас, но само ако са здравето, безопасността и благосъстоянието ни са защитени. Предотвратяването на лошо здраве поради стрес, свързан с работата, е част от създаването на добра работна среда.

Our workplace we choose to pursue a career and to secure our life  is a good place for us, but only if our health, safety and well-being are protected. Preventing ill health from work-related stress is part of creating a good work environment.

Какво е стрес и защо трябва да се справим с него?

Хората се объркват често относно разликата между натиск и стрес. Ние всички изпитваме редовно натиск – това може да ни мотивира да се представяме в най-добрите си условия. Стресът се появява когато изпитваме твърде голям натиск и се чувстваме неспособни да се справим. Ето защо стреса в бизнес среда е от значение.

What is stress and why do we need to tackle it?

People get confused about the difference between pressure and stress. We all experience pressure regularly – it can motivate us to perform at our best. It is when we experience too much pressure and feel unable to cope that stress can result.

Малко статистика:

Във Великобритания разходите на обществото за стрес свързан с работата, възлизат на около 4 милиарда британски лири всяка година, докато 13,5 милиона работни дни са били изгубени  поради стрес през 2017/18.

Few statistics:

In the UK, the cost of work-related stress to society is around £ 4 billion every year, while 13.5 million working days were lost due to stress in 2017/18.

 

Обучението:

Като предприемете действия за намаляване на проблема, вие може да помогне за създаването на по-производителна, здравословна работна среда и да спестите пари както на работодателя, така и на колегите и обществото.

Вашата компания, като социално отговорна компания постоянно инвестира в подобрения в производителността, задържане на персонала и намаляване на отсъствието на болест свързан със работния стрес. Затова предоставя обучение на мениджърите и супервайзорите за управление на риска свързан със стреса.

Посещавайки това обучение, вие ще придобиете умения как да разпознаете симптомите на стреса и да намалите риска от неговата проява във вашия отдел . Управление на стреса е от съществено значание за всяка организация

Повече за нас, защо да ни се доверите

Somenso е хибридно пространство за управление на стреса. Нашата холистична услуга от ново поколение е позиционирана в междинното пространство между медицинските и психологичните услуги и е ориентирани към ранно откриване и интервенция на последствията от хроничния стрес. Ние работим с индивидуални клиенти и компании

// ОПОЗНАЙТЕ НАШАТА КОМПАНИЯ

Интензивна интервенция

на качеството на живот

Нашите услуги са предназначени за работещите, особено за тези, които допринасят значително за обществения напредък. Тази демографска група често изпитва огромен натиск, който може да доведе до намаляване на благосъстоянието, намаляване на производителността на труда и повишена податливост към тежки здравословни проблеми. Постоянното преследване на по-висока цел често кара тези хора да пренебрегват собственото си благополучие и здраве. Те са склонни да отричат психологическите си проблеми и се стремят към пълен контрол във всеки аспект. В резултат на това те се оказват въвлечени в опасни механизми за справяне, като например злоупотреба с вещества, включително тютюнопушене, алкохол, употреба на лекарства или зависимост от стимуланти.