Управление на стреса в бизнес среда

Работното ни място, което сме избрали за правенето на кариера и осигуряването на личен живот е  добро място за нас, но само ако са здравето, безопасността и благосъстоянието ни са защитени. Предотвратяването на лошо здраве поради стрес, свързан с работата, е част от създаването на добра работна среда.

Our workplace we choose to pursue a career and to secure our life  is a good place for us, but only if our health, safety and well-being are protected. Preventing ill health from work-related stress is part of creating a good work environment.


Какво е стрес и защо трябва да се справим с него?

Хората се объркват често относно разликата между натиск и стрес. Ние всички изпитваме редовно натиск - това може да ни мотивира да се представяме в най-добрите си условия. Стресът се появява когато изпитваме твърде голям натиск и се чувстваме неспособни да се справим.

What is stress and why do we need to tackle it?

People get confused about the difference between pressure and stress. We all experience pressure regularly – it can motivate us to perform at our best. It is when we experience too much pressure and feel unable to cope that stress can result.


Малко статистика:

Във Великобритания разходите на обществото за стрес свързан с работата, възлизат на около 4 милиарда британски лири всяка година, докато 13,5 милиона работни дни са били изгубени  поради стрес през 2017/18.

Few statistics:

In the UK, the cost of work-related stress to society is around £ 4 billion every year, while 13.5 million working days were lost due to stress in 2017/18.


Обучението:

Като предприемете действия за намаляване на проблема, вие може да помогне за създаването на по-производителна, здравословна работна среда и да спестите пари както на работодателя, така и на колегите и обществото.

Вашата компания, като социално отговорна компания постоянно инвестира в подобрения в производителността, задържане на персонала и намаляване на отсъствието на болест свързан със работния стрес. Затова предоставя обучение на мениджърите и супервайзорите за управление на риска свързан със стреса.

Посещавайки това обучение, вие ще придобиете умения как да разпознаете симптомите на стреса и да намалите риска от неговата проява във вашия отдел.

The Training:

Taking action to reduce the problem of stress occurrence you can help to create a more productive, healthy work environment and save money for your employer, colleagues and the community.

As a socially responsible company, is constantly investing in productivity improvements, retaining staff and reducing work-related illness. Therefore, it provides training for managers and supervisors in managing risk related to stress.

By attending this training, you will gain the skills to recognize the symptoms of stress and reduce the risk of occurring it in your department.Ако желаете индивидуална консултация:

Запази час онлайн за точния консултант или точното събитие в точния момент!*

*Моля, имайте в предвид, че ще бъдете помолени да оставите своя телефон и имейл адрес.

С изпращането, вие се съгласявате с политиката за защите на лични данни на Център за социално здраве Somenso