“DIGITAL HUMANITIES : ФОКУС ЧОВЕКА” СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ

Спосорски пакети за ГЕНЕРАЛЕН, РЕГИОНАЛЕН И ЛОКАЛЕН спонсор можете да намерите тук: Digital_Humanities_Sponsorship (General)


Спосорски пакети за ОБЯД И КАФЕ-ПАУЗА  можете да намерите тук: СПОНСОРСКИ ПАКЕТ_ketaringЗа контакти: Мария Кирова - маркетинг директор e-mail: maria.kirova@somenso.com тел. 0876 209 006 сайт на събитието: http://humanity.somenso.comЦели:

  • Насочване на вниманието на обществото към най- ценния ресурс човека.
  • Промотиране на добър баланс работа – личен – живот.
  • Запазване на човешките ценности в дигиталната ера.
  • Да отличи работодателите с най-добрите практики насочени към човека

Места :

  • Стартираща международна конференция в София
  • Мотивационни семинари в Пловдив , Бургас и Варна

Време за провеждане :

30.05 (София), 4.06 (Пловдив), 5.06 (Бургас) и 6.06( Варна)

Целева група:

Конференцията има за цел да събере представители на бизнеса и организации, обменящи знания и опит относно планиране на политики ориентирани към намаляването на стреса на работното място , подобряване на работния климат, повишаване на ефективността и управление на човешкия капитал.

Ежегоден конкурс за human centric star организация само в националната конференция, София

конкурса има за цел да отличи организации с най-добри практики в областта на човешкия капитал, като оценките са планирани да бъдат по следните критерии:

  • текучество на персонала
  • допълнителни придобивки за служителите
  • коефициент на щастие на служителите