EAP

Програма за подпомагане на служителите​

Employee assistance program(EAP) е в същността си използване на квалифицирани психолози- консултанти за предоставяне на следните услуги:

 • Краткосрочно терапевтично консултиране на служителите и /или членове на техните семейства*
 • Управленско консултиране*
 • Mental talks или групово консултиране за общовалидни проблеми*

Обичайно се предлага като социална придобивка на служителите, свързана с тяхното ментално здраве, като изискване за намаляване на риска от психо-социалните стресори.

Управленското консултиране и свързано с медиация при конфликти, и всичко свързано със задоволяване на потребностите на служителите.

Проучванията показват, че компаниите, които прилагат EAP:

 • намаляват средно с 33% използването на обезщетенията за отпуск по болест,
 • с 65% е намалена честота на трудови злополуки,
 • като цяло се постигат 35% намаление на разходите за краткосрочни болнични.

Извън финансовата статистика, EAP е просто добро бизнес предложение при справяне с проблеми, свързани със служителите и тяхната мотивация.

Типове EAP

За конкретна информация относно пакетите, и кое е конкурентното предимство на предлаганите от нас услуги моля да се свържете с нас:

info@somenso.com

3/5

ЕАР „Green Line”

Базови услуги с отдалечено психологично консултиране

4/5

EAP

Разширени услуги за психологично консултиране

5/5

EAP+

Екстра пакет с добавени финансови и юридически съветници

Ние осигуряваме високо качество на услугата.

 • За сключилите договор за EAP, на страницата на Somenso.com се изработва страница съдържаща всички придобивки на служителите съгласно сключения договор и се създава секция за записване на час, която съдържа работното време на терапевти ориентирани към компанията.
 • На служителите се предлага възможно най-ранен час за консултация при избран от тях терапевт.
 • Консултациите може да се провеждат он-лайн, чрез платформите на Zoom и Skype
 • Продължителността на консултациите е 50-60 минути.
Employee Assistance Program

Employee Assistance Program е програма изцяло ориентирана към служителите на фирмата, подкрепена от висшия мениджмънт.

В същността си е отдаване на психолог под наем. Като в договорените дни за посещение, фирмата се посещава от различен психолог.
Целта е, чрез приемане на различията да се работи ефективно с всички членове на екипа.

В дните на посещение психологът работи:

Индивидуално с определен член на колектива изразил желание за работа или по препоръка на прекия ръководител за:

 • Лични проблеми.
 • Стресът в работата.
 • Връзки и приятелства въпроси/проблеми.
 • Грижи за деца въпроси/проблеми.
 • Родителски въпроси.
 • Тормозът в къщи, на работното място…
 • Злоупотребата с алкохол или наркотични вещества.
 • Раздяла и загуба.
 • Баланс – работа и семейство.
 • Семейно насилие.

С целият колектив или избрани екипи за:

 • Изграждане на доверие между членове на екипа.
 • Интеграция на нов член на екипа.
 • Програми за брейн сторминг.
 • Медиация при конфликти.
 • Комуникационни умения.
 • Презентационни умения.
 • Емоционална интелигентност.
 • Лидерство.
 • Изграждане на успешни колективи.
 • Работа с локалния HR и помощ при:
 • Процесът на подбор.
 • Оценка на персонала и мотивация.

Програмата за подпомагане на служителите е ПОВЕРИТЕЛНО, краткосрочно консултиране на служители, като се занимава с личните им проблеми, които оказват влияние върху работата. Програмата е подходяща за всяка фирма, особено за тези, които се занимават с ИТ, т.к. персоналът им прекарва повече от 6 часа пред компютъра. Програмата може да стане част от всеки план на компанията за насърчаване на уелнес, както и част от политиката на компанията за развитие и обучение на служителите.