EAP

Employee Assistance Program

Employee Assistance Program е програма изцяло ориентирана към служителите на фирмата, подкрепена от висшия мениджмънт.

В същността си е отдаване на психолог под наем. Като в договорените дни за посещение, фирмата се посещава от различен психолог.
Целта е, чрез приемане на различията да се работи ефективно с всички членове на екипа.

В дните на посещение психологът работи:

 • Индивидуално с определен член на колектива изразил желание за работа или по препоръка на прекия ръководител за:

  • Лични проблеми.
  • Стресът в работата.
  • Връзки и приятелства въпроси/проблеми.
  • Грижи за деца въпроси/проблеми.
  • Родителски въпроси.
  • Тормозът в къщи, на работното място...
  • Злоупотребата с алкохол или наркотични вещества.
  • Раздяла и загуба.
  • Баланс - работа и семейство.
  • Семейно насилие.
 • С целият колектив или избрани екипи за:

  • Изграждане на доверие между членове на екипа.
  • Интеграция на нов член на екипа.
  • Програми за брейн сторминг.
  • Медиация при конфликти.
  • Комуникационни умения.
  • Презентационни умения.
  • Емоционална интелигентност.
  • Лидерство.
  • Изграждане на успешни колективи.
 • Работа с локалния HR и помощ при:

  • Процесът на подбор.
  • Оценка на персонала и мотивация.

Програмата за подпомагане на служителите е ПОВЕРИТЕЛНО, краткосрочно консултиране на служители, като се занимава с личните им проблеми, които оказват влияние върху работата. Програмата е подходяща за всяка фирма, особено за тези, които се занимават с ИТ, т.к. персоналът им прекарва повече от 6 часа пред компютъра. Програмата може да стане част от всеки план на компанията за насърчаване на уелнес, както и част от политиката на компанията за развитие и обучение на служителите.