Loading Events

EAP: Mental Talks: Бизнес и финансови KPI

Цел:

Да дадем основна информация как работи една компания и как можем да измерим състоянието й. Ще покажем основните финансови отчети и по какъв начин можем да сложим измерители на бизнеса. 

Когато говорим за бизнес, трябва да знаем, че това е всяка дейност, професия или метод, чиято цел е да реализира печалба.

Тоест бизнесът е икономическа дейност, която се стреми да получава печалби главно чрез продажба или размяна на продукти или услуги, които задоволяват нуждите на клиентите. Той може да включва един или повече етапи от производствената верига като: добив на природни ресурси, производство, дистрибуция, съхранение, продажба или препродажба.

В този Mental Talk ще обсъдим някои от основните принципи на работа на бизнеса. Основите на разбирането на бизнеса включват качествена и количествена информация, която допринася за финансовото или икономическото благосъстояние на компания, сигурност и тяхната последваща финансова оценка.

Основните теми са:

 • Фирмена структура
 • Как работят компаниите
 • Къде работят компаниите
  • производствена верига
  • Индустрия
 • Информация за финансовите отчети
  • Баланс
  • Печалби и загуби
  • Отчет за паричните потоци

Преглед на петте основни финансови KPI на компаниите

Обучението е представено от гледната точка на бизнес мениджър, не финансист.

Времетраене:  60 минути

Ориентирано към: служителите на SoftwareOne