Loading Events

Данъчни облекчения за 2021 г. Инвестиране с данъчно облекчение

Темата ще е полезна за всички нас, които имаме доход и плащаме данъци в България.  Ще получите знания как да изградите своята данъчна стратегия за да може повече от Вашите пари да останат Ваши!  Прилагайки данъчна стратегия, актуална за всяка година – през целия ни активен живот – може да се окаже, че данъчния ефект от намалените данъци е съизмерим с платените.

Запознаване със същността и начина на действие на данъчната  система.

Методология:

 • Презентация
 • Дискусия

Задачи:

 • Какво е данъчни облекчения за физически лица? Как ме касае?
 • Как се формира данъчната основа за личните ми доходи?
 • Какви са актуалните данъчни облекчения за 2021-ва?
 • Колко мога да спестя от данъка ми?
 • Как се ползват данъчни облекчения?
 • Инвестиции с данъчни облекчения – какви са възможностите?
 • Как да увеличавам приходите си чрез данъчни облекчения?

Водещ: Емилия Трухчева – финансов консултант

Какво е данъчна стратегия и как работи за мен?

 

Данъците са цената, която ние плащаме за възможността да живеем в цивилизовано общество”. -Оливър Хоумс

В България, данъците, които плащаме като физически лица (преки и косвени), заедно със задължителните осигуровки (от нас и от работодателя ни) представляват 48% от парите ни. За потребление са ни останалите 52%. Можем ли да променим това съотношение повече в наша полза и как?

Данъчната стратегия е част от подходът ни повече от нашите пари да останат наши. Това е план, набор от законосъобразни мерки, насочени към намаляване на данъчните ни задължения.

Процеса на изработване на данъчната стратегия се нарича данъчно планиране, което е част от финансовото планиране – науката за управление на лични финанси.
Прилагайки данъчна стратегия за всяка година – през целия ни активен живот – може да се окаже, че данъчния ефект от намалените данъци е съизмерим с платените.

Няколко факта…

Знаете ли, че:

 • Законът за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) има предвидени девет възможности да не платим данък за част от доходите си. Те могат да се ползват, когато инвестираме, спестяваме, даряваме или сме в социална група, подпомагана/стимулирана от Закона
 • По Закон през 2021г. данъчно задължените лица (всички получаващи доход в България) са длъжни да се осигуряват до максимален праг на осигуряване 3000 лева и да платят данък общ доход (ДОД) от 10% върху годишната си данъчна основа.
 • Данъчните облекчения се изчисляват върху сума, наричана Данъчна основа
 • Годишната данъчна основа се формира като от съвкупния годишен доход (включват се доходите от всички източници) на лицето в рамките на финансовата година се извадят:
  • Необлагаемите доходи;
  • Нормативно признатите разходи;
  • Разходите за задължителни осигуровки;
  • Разходите, за които лицето ползва данъчно облекчение.
  • Имаме право да ползваме намаляване на данък през работодателя, като данъкът се намалява на месечна база. Необходимо е плащането от работодателя да е с основание за данъчно облекчение.
  • Срока за подаване на данъчна декларация за доходи през 2021г е от 01.01 до 30.04.2022г.
  • Надвнесения през годината данък се възстановява по сметката ни.
   Научете повече за подхода, с който повече от вашите пари остават ваши!
   Направете своята данъчна стратегия! И действайте!

“По-лошо от това да се плащат данъци е да няма върху какво да се плати.”
Томас Дюър

Registrations are closed for this event.