Loading Events

Спестяване, инвестиции, кредити или как да реализираме целите си, отговорности, мечти?

Чудите се дали да спестявате или да инвестирате? Този разговор ще ви помогне да разберете как да натрупате спестяванията си и какво означава да инвестирате пари. Той също така обхваща основите на планирането на вашите финанси за краткосрочни спестявания и дългосрочни инвестиции.


Каква е разликата между спестяване и инвестиране?

  • Спестяване -Това е заделяне на пари, малко по малко.

Обикновено спестявате, за да платите за нещо конкретно, като почивка, депозит за жилище или за покриване на спешни случаи, които могат да възникнат (като повреден бойлер).

Спестяването  означава да вложите парите си в парични продукти, като например спестовна сметка в банка, строително дружество или кредитен съюз.

  • Инвестиране – Това отнема част от вашите пари и се опитва да ги накара да растат чрез закупуване на продукти, чиято стойност може да се увеличи с течение на времето. Например, можете да инвестирате в акции, имоти или дялове във фонд.

Докато печалбите от инвестиране могат да бъдат по-големи от спестяването, стойността на инвестициите може да спадне, както и да се увеличи.


В разговора ще откриете отговорите на следните въпроси:

  • Начини за финансиране н а моите цели, отговорности и мечти?
  • Какво трябва да знам за кредитите?
  • Как преценявам финансови инструменти – критерии за оценка? 
  • Финансови пазарикакво представляват?
  • Подходи за инвестиране или как да запазя стойността на парите си във времето?
  • КИС – най-добрата инвестиция за важните ми цели и отговорности.

 

Registrations are closed for this event.