Loading Events

EAP Mental Talks: Финансови инструменти и кредити

Цели: Да се представи актуална и полезна информация на участниците относно инвестиционните пазари, за да обогатят познанията си в областта и да обсъдят полезни идеи за инвестиционни решения

Финансови инструменти

Темата е част от по-широката тема „Инвестиции“  Систематизираната информация, професионално поднесена от Пламен Бочев, ще Ви даде основни знания, логики и специфики за финансовите инструменти и мястото на всеки в изпълнението на целите.

Инвестициите отговарят за създаването, съхраняването и увеличаването на личното ви благосъстояние. За съхраняването и увеличаването му, използвате инвестиционни инструменти.

Познаването на възможностите за инвестиране Ви дава неимоверно преимущество. Развивате умението да ги разбирате, познавате техните плюсове и минуси и  преценявате кой е подходящия инструмент за Вас.

Ако инвестиционните ви решения са  интуитивни, ще постигнете резултати, които по-скоро не биха ви удовлетворили.

Инвестиционните решения се основават на знания и информация за инструментите, които използвате – как работят, кои са техните плюсове и минуси и какво можете да очаквате от тях. Използвайки ги компетентно, можете да компенсирате минусите на един с плюсовете на друг.

Задачи:

  • Да представим актуална и ценна информация
  • Да дискутираме идеи за инвестиции и да предложим съвети от водещ спациалист в областта

Инструменти:

  • Презентация с актуална информация по възложената тема
  • Групова дискусия и отговори на въпросите на участниците

Ще дискутираме по въпросите:

  • Кои са начините да финансирате целите и потребностите си?
  • Кои инструменти традиционно се приемат за инвестиционни?
  • Кои инструменти носят увеличен риск и се приемат за спекулативни?
  • Какви са плюсовете и минусите на различните инструменти?
  • Какво да имате пред вид, при използването им?

Целева група:

Служители на HELECLOUD

Просължителност:  60 minutes

Registrations are closed for this event.