Loading Events

Междукултурните различия

Днешните динамични международни икономически отношения поставят на преден план проблема с междукултурната комуникация и начините за нейното ефективно осъществяване. Международните делови контакти представляват процес на активно общуване между представители на две или повече чужди култури, при който се осъществява сблъсък на идеи, вярвания, ценности, поведенчески характеристики. Неразбирането и пренебрегването на тези различия може да допринесе за появата на нежелани последици, както от комуникационен, така и от икономически характер.

Дефиниции на понятието култура

 • създаване на колективен умствен модел, който различава една група хора или отделна категория от друга
 • Културата включва определени модели на разсъждения, чувства и реакции, които се предават основно чрез символи, обхващащи различни достижения на определена група хора… основното ядро на културата се състои от традиционни идеи и тяхната съответстваща стойност
 • Културата е начин на живот на група от хора, конфигурация от повече или по-малко типизирани модели на заучено поведение, които се предават от едно поколение на следващото чрез език, обичаи и др
 • Културата е синоним на цивилизация, образованост, ученост, начетеност
 • Културата е поведенческа характеристика, типична за дадена група хора

КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Структурата на културната компетентност има своите специфики. Тя включва общите културни и специфични за културата познания на индивида, умението за реална комуникация с чужди хора, междукултурната възприемчивост на човек в менталния план.

Основата за възникването на културната компетентност са много фактори:

 • чувственост и увереност;
 • най-високата степен на разбиране на други индивиди и култури, независимо от нивото на умствените и физическите способности;
 • способността да изразяваш мислите си ясно и компетентно;
 • разбираема комуникация.

Разасняване на основни характеристики определящи понятието Култура.

 

Методология:

 • Презентация
 • Дискусия

Задачи:

 • Определяне на ценности, нагласи и поведение, като част от междукултурните различия; 
 • Култури с нисък и висок контекст.
 • Пречки за разбиране на културните различия
 •  Съпоставка между Европейската и Азиатската култура

Registrations are closed for this event.