Loading Events

Health and wellbeing strategies for a workplace of the future

Проучването Future Workplace 2021 HR Sentiment установява, че 68% от висшите ръководители по човешки ресурси (от които 40% са CHRO) оценяват благосъстоянието и психичното здраве на служителите като основен приоритет. Не е чудно, че това е приоритет за HR лидерите, тъй като пазарът на корпоративното благосъстояние в САЩ вече се оценява на 20,4 млрд. долара и се очаква да нарасне до 87,4 млрд. долара до 2026 г.

Разбирането на понятието благосъстояние на служителите в днешно време е коренно променено и разширено отвъд физическото благополучие, за да се съсредоточи върху изграждането на култура на холистично благополучие, включително физическо, емоционално, финансово, социално, кариерно, общност и смисъл.

В основата на това е нарастващата нужда от гъвкавост на работното място в това къде, кога и как работят служителите. Future Workplace идентифицира седем стълба на благосъстоянието на служителите, за да ръководи лидерите, когато дават приоритет на благосъстоянието на своите служители

 • Стълб 1: Физическо благополучие

Помислете за 2015 г., когато все по-голям брой компании направиха физическото здраве приоритет и създадоха множество предизвикателства за корпоративната дейност на работното място. Днес физическото здраве обхваща много аспекти, включително упражнения, сън, цялостен начин на живот и избор на храна.

 

 • Стълб 2: Благополучие в кариерата

 

Пандемията накара все по-голям брой служители да преоценят своите кариерни цели. Проучвания в световен мащаб установяват, една четвърт от служителите имат намерение да търсят нова работа, след приключването на кризата, а 48% преосмислят работата, която искат да продължат напред. Това, което движи тази миграция на таланти, е необходимостта да от дистанционна работа, по-добър план за компенсация и подобряване на баланса между работата и живота.

 

 • Стълб 3: Финансово благополучие

 

Проучването на финансовото благосъстояние на служителите на PwC 2021 установявя, че финансите са основната причина за стреса на служителите върху тяхната работа,  здраве и взаимоотношения. Близо две трети от извадката от 1600 служители на пълен работен ден споделят, че финансовият им стрес се е увеличил от началото на пандемията. Служителите, чийто финансов стрес се е увеличил поради пандемията, са четири пъти по-склонни да признаят, че финансите са основния разсейващ фактор по време на работа.

 

 • Стълб 4: Социално благополучие

 

Да имате смислени приятелства както в личния, така и в работния живот е един от ключовите предсказатели за дългосрочно щастие. „Те могат да бъдат буфер по време на стресови ситуации. Надолу по веригата те също оказват влияние върху крайния резултат на организацията по отношение на отсъствия, представяне, качество на работа и организационна лоялност“, казва Джен Фишър, съавтор на Work Better Together

 

 • Стълб 5: Благополучие на общността

 

Предлагането на възможност на служителите да бъдат включени в местната общност, задълбочава връзките на служителя със своя работодател, местната общност и света. 66% от работодателите т.н. blue chip компании са започнали да предлагат платен отпуск за доброволчески програми през 2019 г., и тяхното увеличение 10% в сравнение с през 2016 г.

 

 • Стълб 6: Емоционално благополучие

Дори преди COVID-19, подкрепата за психичното здраве на служителите се превръщаше във все по-голям приоритет за много компании, тъй като ползите от него огромен ефект както върху представянето на служителите, така и върху организацията. Проучването на Американската психологическа асоциация „Стресът в Америка 2021“ съобщава, че хората изпитват най-високите си нива на стрес от началото на пандемията, като показват много свързани със стреса симптоми като промени в съня и повишена консумация на алкохол. Един от всеки петима анкетирани служители споделя, че психичното им здраве е по-лошо от това време миналата година.

 

 • Стълб 7: Благополучие, ориентирано към „смисъл“

Смисъла е моят собствен принос към общото благо. Съвпадането на набора на ценности на компанията и служителите е тенденция при търсенето и намирането на работодател. Докладът на Deloitte за глобалните тенденции в човешкия капитал за 2021 г. разкрива, че през последните две години 44% от представителите на поколението Millennials и 49% от  поколението Z са направили избор относно вида работа, която са готови да вършат, и организациите, за които са готови да работят въз основа на тяхната лична етика. В това съвпадение се изразява цялостната ангажираност на служителите. Неотдавнашно проучване на Gartner установява, че когато една организация е изразила съпричастност по социални проблеми, делът на служителите, които се считат за силно ангажирани, се е увеличил от 40% на 60%.

Tasks:

 • Да се коментира какво включват „Работните места на бъдещето“
 • Да се даде определение за ангажираност на служителите
 • Да се разгледа работното място на бъдещето, като бизнес задача
 • Как да се повиши на осведомеността относно важността на менталното благополучие

Tools:

 • Presentation of current research and knowledge about the relevant phenomenon.
 • Group discussion of the relevant subject

Target:

In the planned workshop are invited to participate managers and team leads from HeleCloud

Duration:  40 minutes

Registrations are closed for this event.