Loading Events

EAP: Mental Talk - Етажна собственост

Цел:

Целта на презентацията е да информира участниците по въпросите, свързани с етажната собственост

Презентацията включва:

1.Етажна собственост – възникване и същност

2.Режими на етажната собственост

 • Обикновена съсобственост
 • Общ режим
 • Жилищни комплекси от затворен тип
 • Сдружение на етажните собственици

3.Специфични особености на етажната собственост – управление и разходи при всеки един от отделните режими

 • Органи на етажната собственост
 • Решения на ОС
 • Контрол. Обжалване на решенията на ОС

4.Видове общи части в етажната собственост

 • Общи по естеството си
 • Общи по предназначението си

5.Етажна собственост и обикновена съсобственост – разлики. Т. нар. „хоризонтална етажна собственост“

6.Интересна съдебна практика

 

Задачи:

 • Да разпознават видовете етажна собственост
 • Да са наясно с основни права и задължения на собствениците
 • Да се дискутират въпроси от опита на участниците 

Средства:

 • Презентация с актуална информация 
 • Споделяна на практика 
 • Дискусия отосно въпроси, свързани с правата на собствениците и съсобствениците

Участници:

В планирания уъркшоп могат да вземат участие служители на HELECLOUD

Продължителност: 60 минути

Registrations are closed for this event.