Loading Events

Недвижими имоти - част втора

Aim:

Целта на презентацията е да информира участниците какви как да извършат сделка с недвижим имот. Темата е разделена на две части:

Втората част е съсредоточена върху договорите за придобеване на недвижим имот, тяхните предимства и недостатъци.

Правната материя, засягаща сделките с предмет право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти е сложна и объркана. Препоръчително е, когато Ви се наложи да купувате или продавате, да се свържете със специалист, за да си спестите главоболия и да си гарантирате, че има кой да защити Вашите права и интереси. Въпреки това, хубаво е да имате и някаква обща култура в това отношение – да сте подготвени за най-честите проблеми, да знаете какво може да очаквате и как да се защитите. За тази цел, имаме намерение да Ви запознаем с основни институти на вещното и облигационното право, които функционално се преплитат, когато става дума за сделки с недвижими имоти.

Втората част на представянето включва,

 1. Ипотеката, като важен институт при сделките с недвижими имоти
 2. Особености
  • Наследство, съсобственост и делба
  • Съпружеска имуществена общност
 3. Кратък обзор на видовете договори, предимствата и недостатъците на всеки от тях
  • Покупко-продажба
  • Дарение
  • Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане
  • Замяна
  • Други (ненаименовани)
 4. Други вещни права, освен правото на собственост
  • Право на строеж
  • Право на ползване
  • Сервитути

 

Tasks:

 • Да разпознават нелоялни търговски практики
 • Да са наясно с основни права и задължения
 • Да се дискутират въпроси от опита на участниците 

Tools:

 • Презентация с актуална информация относно законовите норми
 • Споделяна на практика 
 • Дискусия отосно въпроси свързани с правата на потребителя

Target:

В планирания уъркшоп могат да вземат участия служители на HELECLOUD

Просължителност: 60 минути