Loading Events

EAP Discussion group: Основни аспекти на потребителското право в рамките на Европейския съюз

Aim:

Целта на презентацията е да информира участниците какви са правата им на потребител и как да ги защитят

 1. Понятия за „потребител“ и „търговец“
 2. Неравноправни клаузи в потребителски договори
  • Кои клаузи не са индивидуално договорени
  • Изискване за добросъвестност
  • Значителна неравнопоставеност в ущърб на потребителя
  • Последици при неравноправност на клауза
  • Отказ на потребителя от защита
  • Служебна преценка на съда
  • Примери за неравноправни клаузи
 3. Право на отказ
  • Същност на правото
  • При кои договори съществува
  • Как се упражнява – форма и срок
  • Последици
 4. Време за въпроси

Презентацията ще бъде изготвена на достъпен език и ще включва множество интересни решения на Съда на Европейския съюз.

 

Tasks:

 • Да разпознават нелоялни търговски практики
 • Да са наясно с основни права и задължения като потребители
 • Да информира относно правата на отказ от стока или услуга
 • Да се дискутират въпроси от опита на участниците 

Tools:

 • Презентация с актуална информация относно потребителските закони в рамките на ЕС
 • Споделяна на практика 
 • Дискусия отосно въпроси свързани с правата на потребителя

Target:

В планирания уъркшоп могат да вземат участия служители на SoftwareONE

Продължителност: 60 минути