Loading Events

Данъчни облекчения за 2023 г. Инвестиране с данъчно облекчение.

Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател, Ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата:

 “ Данъчни облекчения за 2023 г. Инвестиране с данъчно облекчение.“

Ще дискутираме по въпросите:

 • Колко от дохода ми плащам за осигуряване и данъци?
 • Какво е данъчни облекчения за физически лица? 
 • Как се формира данъчната основа за личните ми доходи?
 • Актуални данъчни облекчения по ЗДДФЛ
 • Как се ползват данъчни облекчения?
 • Как да инвестирам с данъчни облекчения?  

Практическа част:

 • Данъчна декларация – кой има задължение да подава такава?
 • Облагаеми и необлагаеми доходи – кои сме задължени да декларираме?
 • Как се формира годишната данъчна основа? Данъчна ставка по ЗДДФЛ.
 • Данъчни облекчения приложими за доходите ми 
 • Какво друго полезно има на сайта на НАП?.

Темата ни ще е полезна за Вас, както за попълване на данъчната декларация, така и за актуализиране на данъчната Ви стратегия по отношение на личните данъци. Имате възможност за последващи индивидуални консултации.

Registrations are closed for this event.