Loading Events

EAP: Mental Talks: „Защита на здравето и живота – финансовата подкрепа, когато ти е най-необходима“

Цел:

Да се запознаят присъстващите с темата животозастраховане и да се разгледат възможностите на пазара.

Този Mental talk представлява продължение на темата от предходния месец: “Животозастраховане – как работи и ползата за мен”.

В предишната ни среща обсъдихме, че основната цел на застраховането е да разпределим риска и да помислим за близките си. Но как да го направим най-добре и как да изберем най-подходящото индивидуално решение?

В този Mental talk опитният спациалист Емилия Трухчева ще представи механизмите, по които работят застрахователните инструменти и видовете застрахователни решения.  

Ще бъдат дискутиране следните теми:

1. Какво е важно да бъде защитено?

2. Как работи застраховането?

3. Застраховка „Живот“- кога, как, защо?

4. Видове застрахователни решения – рискови, спестовни, инвестиционни.

5. Здравна застраховка или здравно осигуряване – ползите за мен

6. Ползват ли данъчно облекчение програмите за защита на здравето и живота?

Насоченост:

В планирания семинар са поканени да участват хора от SoftwareONE

Времетраене:  60 мин

Registrations are closed for this event.