Loading Events

Недвижими имоти - част първа

Aim:

Целта на презентацията е да информира участниците какви как да извършат сделка с недвижим имот. Темата е разделена на две части:

Първа част: преддоговорните отношения между страните, предварителният договор и т.нар. „брокерски“ договори

 

Правната материя, засягаща сделките с предмет право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти е сложна и объркана. Препоръчително е, когато Ви се наложи да купувате или продавате, да се свържете със специалист, за да си спестите главоболия и да си гарантирате, че има кой да защити Вашите права и интереси. Въпреки това, хубаво е да имате и някаква обща култура в това отношение – да сте подготвени за най-честите проблеми, да знаете какво може да очаквате и как да се защитите. За тази цел, имаме намерение да Ви запознаем с основни институти на вещното и облигационното право, които функционално се преплитат, когато става дума за сделки с недвижими имоти.

Първата част от лекцията ще обхване преддоговорните отношения между страните, предварителният договор и т.нар. „брокерски“ договори. Какво е тяхното значение, функции и за какво да внимаваме, когато ги подписваме. Ще обърнем внимание на сделките „на зелено“, рисковете, които те крият и тенденциите, които наблюдаваме там.

Също така, ще обърнем внимание на основните проблеми, за които трябва да сте на щрек, когато проверявате имот, който Ви харесва и искате да организирате сделка, за да го купите, както и от какво да се пазите, когато продавате.

На последно място, ще обърнем внимание на документите, които са Ви необходими за сделка.

 Презентацията включва:

1.      Предварителен договор

 • 1.1. Същност и форма
 • 1.2. Функции. Сравнение с брокерските договори.
 • 1.3. Защо предварителният договор е толкова важен и защо е необходимо да бъде изготвен и прегледан от адвокат
 • 1.4. Преговори
 • 1.5. При сделките „на зелено“. Все по-актуалния проблем на едностранна промяна на цената! – Примери.

2.      Какво е важно да проверим, когато ни предстои сделка

 • 2.1. Ако сме купувачи – проверка на собственост, дали има вещни тежести (право на ползване. Какви проблеми има с имота? Някои от тях могат да бъдат решени, ако се реагира навреме, а при наличието на други е по-добре да се откажем;

Примери от практиката

 • 2.2. Ако сме продавачи – да се подсигурим, че нотариалният акт ще бъде добре изпипан и няма да възникнат проблеми, например разваляне на сделката;

3.      Необходими документи при сделка, снабдяване с тях

 • 3.1. Акт за собственост
 • 3.2. Кадастрална схема
 • 3.3. Данъчна оценка
 • 3.4. Семейно положение
 • 3.5. Удостоверение за идентичност
 • 3.6. Удостоверение за вещни тежести

 

Tasks:

 • Да разпознават нелоялни търговски практики
 • Да са наясно с основни права и задължения
 • Да се дискутират въпроси от опита на участниците 

Tools:

 • Презентация с актуална информация относно законовите норме
 • Споделяна на практика 
 • Дискусия отосно въпроси свързани с правата на потребителя

Target:

В планирания уъркшоп могат да вземат участия служители на HELECLOUD

Просължителност: 60 минути

Registrations are closed for this event.