Loading Events

EAP Discussion group: Основни аспекти на потребителското право в рамките на Европейския съюз

Aim:

Целта на презентацията е да информира участниците какви са правата им на потребител и как да ги защитят

    Презентацията включва:

1. Запознаване с понятийния апарат, относим към темата на презентацията 

1.1. Вътрешен пазар и свободи на движение 

1.2. Потребител, търговец, потребителски договори 

2. Значение на потребителското право за функционирането на Вътрешния пазар и осъществяване на свободите на движение 

3. Задължение за търговеца да информира потребителя. Право на отказ 

4. Нелоялни търговски практики 

4.1. Агресивни търговски практики 

4.2. Подвеждащи търговски практики 

5.  Неравноправни клаузи в потребителски договори 

6.  Време за въпроси 

Презентацията ще бъде изготвена на достъпен език и ще включва множество интересни решения на Съда на Европейския съюз.

 

Tasks:

  • Да разпознават нелоялни търговски практики
  • Да са наясно с основни права и задължения като потребители
  • Да информира относно правата на отказ от стока или услуга
  • Да се дискутират въпроси от опита на участниците 

Tools:

  • Презентация с актуална информация относно потребителските закони в рамките на ЕС
  • Споделяна на практика 
  • Дискусия отосно въпроси свързани с правата на потребителя

Target:

В планирания уъркшоп могат да вземат участия служители на HELECLOUD

Просължителност: 60 минути

Registrations are closed for this event.