Loading Events

Емоционална интелигентност

Цели на семинара: Да се представят на участниците информация за теоретични и практически аспекти на емоционалната интелигентност. Да насърчи разпознаването и развитието на умения и компетенции, свързани с емоционалната интелигентност.

Емоционалната интелигентност е термин, който е обект на много разногласия в професионалната психологическа литература и употребата му в ежедневния език е още по-широка.

Как възприемате емоционалната интелигентност – като придобито умение или като вродена черта? Каква е взаимовръзката между емоционалната интелигентност и това, което обикновено наричаме интелект? Наличието на коефициент на интелигентност от 169 прави ли човек емоционално интелигентен?

Как се формира емоционалната интелигентност в контекста на личната ни история и какви са стъпките, които можем да предприемем, за да я развием в себе си? Какво трябва да знаем, за да отгледаме емоционално интелигентни деца?

Настоящите изследвания показват, че емоционалната интелигентност е важен фактор за личните взаимоотношения, работата и много други сфери от живота. Успешното лидерство е свързано и с емоционалната интелигентност. Има данни, че при децата ниският емоционален интелект корелира с участието в тормоз и виктимизация. При възрастните е доказано, че феноменът емоционална интелигентност влияе върху психическото и физическото здраве, както и върху цялостното възприятие на благосъстоянието.

Задачи:

  • Да представи ценна и достъпна информация относно явлението емоционална интелигентност.
  • Да генерира идеи за личностно развитие в областта на емоционалната интелигентност.

Инструменти:

  • Представяне на текущи изследвания и знания за съответния феномен.
  • Групова работа, ролева игра – участниците работят в групи по различни задачи или случаи
  • Групова дискусия по съответния предмет

Участници:

В планирания семинар са поканени да участват хора от екипа на JET.com

Продължителност: 60 минути

Registrations are closed for this event.