Loading Events

Данъчна декларация за доходите ни през 2021-ва, по ЗДДФЛ

Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател, HeleCloud ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата:

 “ Данъчна декларация за доходите ни през 2021-ва, по ЗДДФЛ“

Ще дискутираме по въпросите:

  • Данъчна декларация – кой има задължение да подава такава? –
  • Облагаеми и необлагаеми доходи – кои сме задължени да декларираме?-
  • Как се формира годишната данъчна основа? Данъчна ставка по ЗДДФЛ.
  • Данъчни облекчения приложими за доходите ми през 2021-ва
  • Какво друго полезно има на сайта на НАП?

Практическа част:

  • как да се възползвам от предварително попълнената годишна данъчна декларация?;
  • попълване на лични данни;
  • преглед на приложенията.

Темата ни ще е полезна за вас, както за попълване на данъчната декларация, така и за актуализиране на данъчната ви стратегия по отношение на личните данъци. Имате възможност за последващи индивидуални консултации, платени по програмата ви.

Забележка: Консултации за деклариране на доходи, изискващи код и подпис на счетоводител  ще  можем да предоставим срещу допълнително заплащане. 

Registrations are closed for this event.