Loading Events

Финансови инструменти: Кредити – какво трябва да знам?

Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател, SoftwareOne, ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата:

“Финансови инструменти: Кредити – какво трябва да знам?”

Ще дискутираме по въпросите:

  • Какви видове кредити можете да ползвате?
  • По какви критерии се оценява кредитополучателя?
  • Ролята на ЦКР. 
  • От какво зависи размера на кредита и лихвата по него?
  • Самоучастието – колко средства са ви нужни?

И още:

  • Какво е ГПР и как се формира?
  • Кога вноските за кредит ползват данъчно облекчение?

Registrations are closed for this event.