Loading Events

Междукултурни различия.

***базово ниво*** Разбиране и умения за комуникация в работна среда

Днешният свят на глобализация и технологичен напредък подчертава значението на качествената междуличностна комуникация. Уменията за междукултурна комуникация стават може би по-важни от всякога свързани с  хетерогенността на глобалната работна сила, възможността за пътувания за бизнес и удоволствие.

Уъркшопът Основи на междукултурните различия, разглежда всяка една от областите, които изискват осъзнатост и внимание в междукултурните взаимодействия. Твърдо стъпил на авангардните академични изследвания на Хофстеде, ние започваме с обяснение на понятието култура, като разглеждаме елементите на културата. След това преминаваме към изследване на културно-базирани ценности, които са в основата и играят важна роля във всички междукултурни взаимодействия. Оттук нататък този курс преминава към изследване на бариерите пред успешната междукултурна комуникация, включително културен шок и липса на информираност за тенденциите и стиловете на вербалната комуникация. Дискусията за предизвикателствата в междукултурните различия има за цел да подчертае начините за подобряване на комуникацията между културите; при разбирането на препятствията се изчиства пътят към качествена комуникация. Решаването на конфликти и разрешаване на спорове също е ключов компонент на междукултурната комуникация и следователно също е обхванато в този курс. Следва идеята за глобална идентичност и комуникация с междукултурна аудитория. Курсът завършва със съображения за междукултурна етика и стратегии за разрешаване на етични дилеми в междукултурния контекст.

Моите причини да присъствам в този курс:

  • Ще получа информация за различните култури, която мога да използвам на работното си място и при бизнес и личните си пътувания извън страната;
  • Ще разбира какво означава понятието култура и кои са елементите на културата;
  • Ще отговоря на въпроса си, какви са ценностите на различните култури;
  • Ще се науча да разграничавам културите по зададени критерии, заложени в теорията на Хофстеде;
  • Най-накрая ще разбера какво означава „културен шок“ и какви са неговите фази;
  • Ще придобия опит за това, как да се справям с различни културни ситуации;
  • През цялото време, ще дискутирам, експериментирам и ще се забавлявам;
  • Ще получа сертификат за преминат курс “Междукултурни различия” базово ниво; 

Гъвкавостта на междукултурната комуникация е управление на културните различия адаптивно и креативно в много видове ситуации. Нашите нагласи и очаквания често се формират от основните културни ценности. Нашето възприятие и подход към комуникационните проблеми в рамките на работните екипи се различават в зависимост от културите, етносите, ситуациите и отделните хора. Например членовете на някои културни групи (например немски и швейцарски) предпочитат да се обърнат директно към даден проблем, вярвайки, че директността и категоричността предизвикват нови идеи. Други културни групи (например китайци и корейци) може да предпочетат да разглеждат проблемите индиректно и тактично, в усилията си да улеснят по-хармоничните комуникационни процеси.

Екип от лектори:

Силвия Куманова

Експерт междукултурни различия.

Поведенчески психолог и бизнес консултант. 

Има можество успешни проекти при създаване и управление на екипи. Международните й познания са в резултат на собсвен опит: живот зад граница и работа в интернационални компании:

САЩ, Великобритания, Швеция, Германия, Румъния, Македония, Гърция, Русия, Турция, Китай и Ирак.

Радостина Минина

Психо-драма водещ

Евгени Митев

Сторителинг

Ценови пакети:

ОСНОВЕН

Участие в обучение и уъркшоп

Транспорт София – Банско

Пълен пансион: закуска, обяд, вечеря (без включени напитки)

4 кафе паузи

Настаняване в двойна стая-студио.

Сертификат за завършено обучение

Ранна регистрация – до 15 август

650лв

Регистрация – до 15 септември

750лв

VIP

Участие в обучение и уъркшоп

Транспорт София – Банско

Пълен пансион: закуска, обяд, вечеря (без включени напитки)

4 кафе паузи

Самостоятелно настаняване в двойна стая-студио.

Сертификат за завършено обучение

Ранна регистрация – до 15 август

720лв

Регистрация – до 15 септември

820лв

КЛИЕНТСКИ ПАКЕТ

Всички индивидуални и корпоративни клиенти на Somenso получават

10% 

отстъпка в цената при избор на пакет

Регистрация:

Заявете Вашето участие на обучението, като попълните формата за регистрация. ( Побързайте местата са ограничени само 20)

Registrations are closed for this event.