Loading Events

Парите ми в пенсионните фондове - какво трябва задължително да знам

Темата касае всички нас, хората в активна възраст, предвид задължителното ни участие в Пенсионната система. Ще получите знания за правата и задълженията ни като осигурени лица, за актуалните промени в КСО, относно пенсионните фондове и ползването на парите ни в тях. Ще разгледаме инвестиционните портфейли в които инвестираме по Закон, реализираните доходности и възможностите ни да избираме. В последващите индивидуални консултации ще имаме възможност да обсъдим индивидуалната Ви партида и как подобрите резултата си.

Водещ: Емилия Трухчева – финансов консултант

Задачи:

  • Какво представлява пенсионния модел в България? Как работи и с колко пари участвам?
  • Кога и как ще се пенсионирам? Мога ли да избирам?
  • Какъв пенсионен доход да очаквам?
  • Какво се случва с парите ми в Задължителния допълнителен пенсионен фонд? Кога и как ще ги ползвам?
  • НОИ или частен пенсионен фонд да избера за себе си?
  • Доброволния пенсионен фонд – как работи и нужен ли ми е?
  • Мога ли да имам „нормална“ пенсия в България? Как?

Запознаване със същността и начина на действие на пенсионната система.

Методология:

  • Презентация
  • Дискусия

Registrations are closed for this event.