Loading Events

Сертификационен клас

Основи на бизнеса

Събитие, свързано с основите на бизнеса. Предназначено за ностоящи и бъдещи предприемачи и за всички любопитни хора

Practical Stress Academy е образователно изживяване, което Ви предлага ценна практика по теми, свързани с психичното здраве. Професионално обучени експерти ще Ви предоставят информация, посветена на здравословното функциониране на мозъка, цялостното усещане за благополучие и управление на хората.

 

Ще намерите курсове по различни проблеми на психичното здраве от устойчивост на стрес до подобряване на съня, паметта, концентрацията и качеството на живот, както и иновативни теми, свързани с професионалното израстване и ориентираната към хората корпоративна култура.

ПРОГРАМА

 1. Въведение в бизнеса?

Ще представим основните дефиниции на това какво представлява бизнеса.

2. Видове структури на компаниите.

Ще говорим за това как се трансформират компаниите по време на тяхното развитие. Функционални структури; Структури с много подразделения; Структури на холдингови дружества; Матрични структури; Виртуални или мрежови структури

3. Как компаниите работят

Ще обсъдим жизнения цикъл на търговията на компанията. Привличане на инвестиции. Финансовите фактори и фокуса на различните отдели върху тях.

4. Къде компаниите осъществяват дейността си

Верига на доставките при различните типове компании

5. Основи на разбирането на финансовите отчети

Ще обсъдим какво представлява конкуренцията и как можем да сравняваме компании

6. Проверка на знанията

7.  Закриване

Practical Stress Academy организира  сертификационен клас “Основи на бизнеса”.

Когато говорим за бизнес, трябва да знаем, че това е всяка дейност, професия или метод, чиято цел е да реализира печалба.

Тоест бизнесът е икономическа дейност, която се стреми да получава печалби главно чрез продажба или размяна на продукти или услуги, които задоволяват нуждите на клиентите. Той може да включва един или повече етапи от производствената верига като: добив на природни ресурси, производство, дистрибуция, съхранение, продажба или препродажба.

В този Mental Talk ще обсъдим някои от основните принципи на работа на бизнеса. Основите на разбирането на бизнеса включват качествена и количествена информация, която допринася за финансовото или икономическото благосъстояние на компания, сигурност и тяхната последваща финансова оценка.

Основните теми са:

 • Фирмена структура
 • Как работят компаниите
 • Къде работят компаниите
  • Производствена верига
  • Индустрия
 • Информация за финансовите отчети
  • Баланс
  • Печалби и загуби
  • Отчет за паричните потоци

Преглед на петте основни финансови KPI на компаниите

Цели на обучението:

Да дадем основна информация как работи една компания и как можем да измерим състоянието й. Ще покажем основните финансови отчети и по какъв начин можем да сложим измерители на бизнеса. 

Екип от лектори:

Силвия Куманова

Поведенчески психолог и бизнес консултант. 

 

Зорница Зарева

Професионален коуч и организационен психолог

Радост Минина

Психодрама водещ

Габриела Герасимова

Психолог и НЛП коуч

Registrations are closed for this event.