Loading Events

Сертификационен клас

Компетенции на бъдещето: Умението да общуваме

Събитие, свързано с комуникационни умения

Practical Stress Academy е образователно изживяване, което Ви предлага ценна практика по теми, свързани с психичното здраве. Професионално обучени експерти ще Ви предоставят информация, посветена на здравословното функциониране на мозъка, цялостното усещане за благополучие и управление на хората.

 

Ще намерите курсове по различни проблеми на психичното здраве от устойчивост на стрес до подобряване на съня, паметта, концентрацията и качеството на живот, както и иновативни теми, свързани с професионалното израстване и ориентираната към хората корпоративна култура.

ПРОГРАМА

1. Въведение в ефективната комуникация

Ще представим вдъхновяващ поглед върху изкуството на ефективната комуникация.

2. Умения за успешно общуване

Ще се фокусираме върху развитието на умения за активно слушане, емпатия и ефективно изразяване на идеи и мнения.

3. Управление на конфликти

Практически упражнения, които ще ви помогнат да усвоите техники за управление на конфликти и справяне с трудности в комуникацията.

4. Стилове на общуване и адаптивност

Ще разгледаме адаптивността в комуникационния процес, разбирането на социалните контексти и способността за приспособяване към различни стилове на общуване.

5. Проверка на знанията

6.  Закриване

Компетенции на бъдещето: Умението да общуваме

Practical Stress Academy организира  сертификационен клас на тема “Компетенции на бъдещето: Умението да общуваме”, който предлага един вдъхновяващ поглед върху изкуството на ефективната комуникация. То обхваща ключовите умения, които са от съществено значение за успешното общуване между хората. В рамките на 3 часа ще се фокусираме върху развитието на умения за активно слушане, емпатия и ефективно изразяване на идеи и мнения.

Курсът включва и практически упражнения, които ще ви помогнат да усвоите техники за управление на конфликти и справяне с трудности в комуникацията.

Една от основните цели на обучението е да насърчи адаптивността в комуникационния процес, разбирането на социалните контексти и способността за приспособяване към различни стилове на общуване.

В края на курса участниците ще придобият необходимите инструменти и стратегии, които могат да интегрират в своя професионален и личен живот, подобрявайки качеството на своите междуличностни взаимоотношения.

Екип от лектори:

Силвия Куманова

Поведенчески психолог и бизнес консултант 

 

Радост Минина

Психодрама водещ

Зорница Зарева

Професионален коуч и организационен психолог

Габриела Герасимова

Психолог и НЛП коуч

Registrations are closed for this event.