Loading Events

Сертификационен клас

Компетенции на бъдещето: Критическо мислене

Събитие, свързано с критично мислене

Practical Stress Academy е образователно изживяване, което Ви предлага ценна практика по теми, свързани с психичното здраве. Професионално обучени експерти ще Ви предоставят информация, посветена на здравословното функциониране на мозъка, цялостното усещане за благополучие и управление на хората.

 

Ще намерите курсове по различни проблеми на психичното здраве от устойчивост на стрес до подобряване на съня, паметта, концентрацията и качеството на живот, както и иновативни теми, свързани с професионалното израстване и ориентираната към хората корпоративна култура.

ПРОГРАМА

1. Какво означава валиден аргумент?
Ще обсъждаме и разбираме логическите връзки между идеите. Ще се научим да разпознаваме, изграждаме и оценяваме аргументи

2. Как да правим критическа оценка?
Ще разгледаме най-честите логически грешки и подвеждащи послания ще се научим да ги разграничаваме

3. Разпознаване на собственият стил на мислене и вземане на решения
Ще тестваме уменията на участниците за критическо мислене и ще разкрием на желаещите кои са техните мисловните навици и склонности. Ще разсъждаваме върху необходимостта от обосновка на личните убеждения и ценности.

4. Изграждане на навици за критическо мислене
Ще дадем указани и стартираме процес по изграждане на навици за критическо мислене и мисловни нагласи в ежедневна среда и стратегии за консистенстност при решаването на проблеми

5. Мисловни системи и байъси
Ще разгледаме теорията на Каменан и Тверски за мисленето и когнитивните байъси

6. Медийна грамотност и критическо мислене
Ще разгледаме основите на медийната грамотност и ще дадем ориентир за отличаване на истинната от фалшивата информация

7. Проверка на знанията

8. Закриване

Компетенции на бъдещето: Критическо мислене

Practical Stress Academy организира  сертификационен клас на тема “Компетенции на бъдещето: Критическо мислене”. Този интерактивен семинар насърчава мислене отвъд конвенционалните подходи за вземане на решения и преодолеване на проблеми. Тези, които се осмеляват да участват, ще придобият основни умения за критическо мислене чрез групови игри, дискусии и практически упражнения. Участниците ще бъдат обучени да разпознават и преодоляват когнитивните предубеждения и ще развият способността си да оценяват информацията обективно.

В семинарът ще се засегне въпроса за приложението на критическото мислене в различни контексти, както в професионална среда, така и при вземане на ежедневни решения. Ще се обърне внимание на медийната грамотност и значението на критическото мислене за ориентиране в сложността на съвременния дигитализиран свят.

Екип от лектори:

Радост Минина

Психодрама водещ

Силвия Куманова

Поведенчески психолог и бизнес консултант

Зорница Зарева

Професионален коуч и организационен психолог

Габриела Герасимова

Психолог и НЛП Коуч

Registrations are closed for this event.