Loading Events

Сертификационен клас

Професии на бъдещето

Събитие, свързано с бъдещите професионални тенденции

Practical Stress Academy е образователно изживяване, което Ви предлага ценна практика по теми, свързани с психичното здраве. Професионално обучени експерти ще Ви предоставят информация, посветена на здравословното функциониране на мозъка, цялостното усещане за благополучие и управление на хората.

 

Ще намерите курсове по различни проблеми на психичното здраве от устойчивост на стрес до подобряване на съня, паметта, концентрацията и качеството на живот, както и иновативни теми, свързани с професионалното израстване и ориентираната към хората корпоративна култура.

ПРОГРАМА

1. Кои са „професиите на бъдещето“?
Ще обсъдим професионалните тенденции в последните години и ще разгледаме професиите на бъдещето.

2. Технологии и професионално развитие
Ще хвърлим бърз поглед върху технологичните промени и как те влияят на професионалните тенденции.

3. Кои са ключовите умения и компетенции, необходими за просперирането ни на работното място?
Ще разгърнем темата за уменията, които ще ни послужат за успехи на работното място и ще си отговорим защо са толкова важни.

4. Психологическа устойчивост
Ще научим какво представлява психологическата устойчивост и ще се запознаем с конкретни техники, които да ни помогнат да я подобрим.

5. Емоционална интелигентност
Ще се запознаем с основните компоненти на понятието и ще видим как ни служи емоционалната интелигентност на работното място.

6. Ефективна комуникация
Ще разгледаме какво представлява ефективната комуникация и ще направим упражнения, които да ни помогнат да я практикувам в професионален план.

7. Проверка на знанията

8. Закриване

Професии на бъдещето

Practical Stress Academy организира  сертификационен клас „Професии на бъдещето“, който ще ни помогне да изследваме основните компетенции, нагласи и тенденции, които ще бъдат ключови за професионално развитие през следващите години. То цели да даде цялостен и задълбочен поглед върху необходимите промени в бизнес моделите и организациите.

Ще разгледаме различните технологични тенденции и ще ги свържем с професиите и работното място. Ще си отговорим на въпроса кои умения е необходимо да развиваме и защо. Обучението ще ни помогне да подобрим своята психологическа устойчивост и гъвкавост, като се запознаем с тези умения в дълбочина и разгледаме различни техники, чрез които да ги практикуваме ежедневно. Ще поставим и акцент върху „меките умения“ като емоционална интелигентност, комуникативни способности и сътрудничество.

Програмата на обучението ще включва и практическа част, в която чрез различни игри и симулации, ще упражняваме научените техники и умения.

Крайната цел на обучението е да си тръгнем с нов поглед върху професиите на бъдещето, придобити знания и практически умения, които да ни служат на работното място, както и създаването на нови и ценни контакти.

Екип от лектори:

Силвия Куманова

Поведенчески психолог и бизнес консултант. 

 

Зорница Зарева

Професионален коуч и организационен психолог

Радост Минина

Психодрама водещ

Габриела Герасимова

Психолог и НЛП коуч

Registrations are closed for this event.