Loading Events

Сертификационен клас

Нагласи, настроения и манталитет

Събитие, свързано с управление на мисловните процеси

Practical Stress Academy е образователно изживяване, което Ви предлага ценна практика по теми, свързани с психичното здраве. Професионално обучени експерти ще Ви предоставят информация, посветена на здравословното функциониране на мозъка, цялостното усещане за благополучие и управление на хората.

 

Ще намерите курсове по различни проблеми на психичното здраве от устойчивост на стрес до подобряване на съня, паметта, концентрацията и качеството на живот, както и иновативни теми, свързани с професионалното израстване и ориентираната към хората корпоративна култура.

ПРОГРАМА

1. Въведение в начините на мислене и техния ефект.

Ще представим влиянието, което нагласите, вярванията и настроенията имат върху нашето ежедневие и жизнен път.

2. Техники за преодоляване на негативните мисли и поведения 

Ще говорим за това как мисли, емоции и поведения си взаимодействат.

3. Изграждане на позитивни нагласи

Ще се запознаем с различни техники за преодоляване на негативните мисли и поведения.

4. Работа с мисловни грешки

Ще разгледаме различните мисловни грешки и как тяхното познаване може да подобри качеството ни на живот

5. Проверка на знанията

6.  Закриване

Нагласи, настроения и манталитет

Practical Stress Academy организира  сертификационен клас “Нагласи, настроения и манталитет”, представляващ едно пътуване в света на човешкия ум и влиянието, което нагласите, вярванията и настроенията имат върху нашето ежедневие и жизнен път. По време на обучението ще изследвате собствените си мисловни и емоционални модели, за да научат как да ги разбират, управляват и трансформират.

Курсът включва практически упражнения, които насърчават личното израстване и самопознание. Ще се запознаем с различни техники за преодоляване на негативните мисли и поведения и изграждане на позитивни нагласи. Те ще Ви помогнат да осъзнаете връзката между своите мисли, емоции и поведение.

В края на обучението, ще притежавате различни инструменти и стратегии за постигане на благополучие в различни сфери от живота и подобряването на качеството Ви на живот.

След завършване на курса, участниците се въздигат с нова перспектива и инструменти за лично стабилност и растеж. Те излизат с увереност, готови да променят отрицателния сценарий на своите нагласи и да създадат позитивен ментален климат за постигане на успех и благополучие във всички аспекти на живота си.

Екип от лектори:

Силвия Куманова

Поведенчески психолог и бизнес консултант. 

 

Радост Минина

Психодрама водещ

Габриела Герасимова

Психолог и НЛП коуч

Зорница Зарева

Професионален коуч и организационен психолог

Register

Tribe Loading Animation Image

Already registered?

Use this tool to manage your registration.